Tillsammans når vi framgång

Att skapa rätt förutsättningar för dig och din roll är ett gemensamt ansvar som delas av dig som medarbetare, din chef och företaget. Grunden för rätt förutsättningar är en tydlighet kring vad du kan förvänta dig av oss som arbetsgivare och vad vi kan förvänta oss av dig. Tillsammans skapar vi samsyn kring de mål vi strävar efter och de värderingar som ska vägleda oss framåt.

Vi vill att du som medarbetare tar initiativ som leder till din egen och verksamhetens utveckling. Att framföra önskemål om förändringar, såväl i det egna arbetet som i verksamheten i stort, är viktigt för att driva utvecklingen framåt.

Varje medarbetare förväntas tillvarata de möjligheter till kompetensutveckling som erbjuds. Att ta ansvar, aktivt söka information och dela med sig av sina kunskaper är också en del i medarbetarskapet. 

Tillsammans med chefen ansvarar medarbetarna för arbetsmiljön. Vi är alla en del av varandras arbetsmiljö och vi arbetar gemensamt för att bidra till ett gott arbetsklimat. Genom tolerans och att behandla varandra med respekt förhindrar vi mobbing och kränkande särbehandling.

Balansen mellan familj, arbete och fritid är avgörande för att vi alla ska fungera och må bra. Men det är också en förutsättning för att känna engagemang för arbetet. På Holmen värdesätter vi våra medarbetares unika behov av att finna balans i livet.

Vi lever våra värderingar

Mod, engagemang och ansvar är våra värderingar. De beskriver vad vi står för och vägleder oss i vårt dagliga arbete. Värderingarna speglas också i många av våra medarbetarprocesser såsom utvecklingssamtal, medarbetarundersökning och våra utvecklingsprogram.

Läs mer om hur våra medarbetare lever våra värderingar.

Ny i Holmen – en bra start

Det är viktigt att du som ny medarbetare får en bra start hos oss. Grunden läggs redan i rekryteringsprocessen där vi försöker ge en tydlig bild av din nya roll och av oss som arbetsgivare. Våra interna mätningar visar att vi lyckas bra med detta.

På plats blir du väl mottagen av din chef och dina nya arbetskamrater. Det är din chef som ansvarar för att introduktionen till din roll, arbetsgrupp och arbetsplats sker på ett smidigt sätt.

Varje år genomförs också ett internationellt introduktionsprogram för nyanställda tjänstemän. Syftet är att öka kännedomen om koncernen, våra produkter och ge deltagarna möjlighet att skapa ett starkt internt nätverk. Många anställda vittnar om att nätverket hjälper dem under många år efter programmet.

Utvecklingssamtal

Alla medarbetare i Holmen erbjuds årliga utvecklingssamtal. Samtalet är viktigt, för dig, för din chef och för företaget. Det är under dessa vi följer upp det gångna året, gemensamt sätter mål och planerar din utveckling.

Medarbetarundersökning som tar tempen

Holmens medarbetarundersökning tar temperaturen på koncernens enheter för att säkerställa att företaget rör sig i rätt riktning och att utvecklingen drivs framåt. Som medarbetare innebär det en möjlighet att ge din bild av oss som arbetsgivare. 

Vi har genomfört medarbetarundersökningar löpande sedan 2003. Historiskt har undersökningen skett på koncernnivå, men på grund av ett växande behov att kunna mäta på affärsområdesspecifika områden så sker mätningarna numera på affärsområdesnivå.

Läs mer om våra medarbetarundersökningar.