Vi vill att du utvecklas och trivs i Holmen – både idag och imorgon. För att du ska växa i din roll krävs rätt förutsättningar. Våra värderingar – mod, engagemang och ansvar, är djupt rotade i organisationen och i vår företagskultur. I värderingarna finns också nycklarna till ett framgångsrikt medarbetarskap. 

 

Nycklar till medarbetarskapet

1.     Bidra till ett starkt lag

Vi tror på engagemanget som bor hos varje individ, men vi tror också på ett starkt lag som vill lyckas tillsammans. Att samarbeta och hjälpas åt är en del av kulturen på Holmen. Vi har en utvecklande kultur som är tydligt målstyrd. Som medarbetare får du stort förtroende och utrymme att påverka ditt dagliga arbete och nå dina mål.

2.     Ge och ta emot feedback

Med feedback gör vi varandra bättre. Var generös med återkoppling mot din chef och dina kollegor. Du har ett ansvar att bidra till din egen, gruppens och företagets utveckling. Vi är alla en del av varandras arbetsmiljö och vi arbetar gemensamt mot våra mål. Genom ömsesidig tolerans och respekt skapar vi en framgångsrik och välmående arbetsplats. 

3.     Utmana dig själv

Vi vill att du vågar spänna bågen och testa nytt. Till din hjälp har du ett lag av kompetenta kollegor och ledare som lyssnar och ger dig verktygen för att lyckas. Att ha idéer och föreslå förändringar, såväl i det egna arbetet som i verksamheten i stort, är viktigt för att driva utvecklingen framåt.

4.     Sök den information du behöver

Chefen är en bra informationskälla, liksom vårt intranät och andra interna kanaler som Holmen erbjuder. Men det viktigt att du själv tar initiativet och söker relevant information på fler sätt.

 

Möjligheternas arbetsplats

På Holmen värdesätter vi våra medarbetares unika behov av att finna balans i livet. Kanske vill du leva urbant, men önskar dig ett jobb som också går att ta med ut i naturen. Kanske vill du jobba i ett internationellt företag med utvecklande arbetsuppgifter, samtidigt som du ser fördelarna med att bo på en mindre ort. Det kan bli verklighet när du väljer Holmen som arbetsplats.

 

Vi lever våra värderingar

Mod, engagemang och ansvar är våra värderingar. En gemensam attityd som får oss att vilja lyckas som lag och vägleder oss i vårt dagliga arbete. Värderingarna är vägen till en stark kultur och svaret på hur vi gör varandra och Holmen bättre.

Läs mer om våra värderingar

 

Ny i Holmen – en bra start

Som ny medarbetare hos oss vill vi ge dig den bästa starten. Grunden läggs redan i rekryteringsprocessen där vi försöker ge en tydlig bild av din nya roll och av oss som arbetsgivare.

På plats blir du väl mottagen av din chef och dina nya arbetskamrater. Din chef ansvarar för att introduktionen till din roll, arbetsgrupp och arbetsplats sker på ett smidigt sätt.

Varje år genomförs också ett internationellt introduktionsprogram för nyanställda tjänstemän. Syftet är att öka kännedomen om koncernen, våra produkter och ge deltagarna möjlighet att bygga nätverk. Många anställda vittnar om att nätverket hjälper dem under många år efter programmet.

 

Utvecklingssamtal

Alla medarbetare i Holmen erbjuds årliga utvecklingssamtal. Samtalet är viktigt - för dig, din chef och för företaget. Vi följer gemensamt upp det gångna året, sätter mål och planerar din utveckling.

 

Medarbetarundersökningar

Holmens medarbetarundersökning ger dig som medarbetare möjlighet att göra oss till en ännu bättre arbetsgivare. Undersökningen följer medarbetarskapets nycklar och syftar till att säkerställa att företaget rör sig i rätt riktning och att utvecklingen drivs framåt.

Holmen - Dialogen med våra medarbetare