Träffa Sara – en av våra fantastiska kollegor som jobbar som elmarknadsanalytiker på Holmen Energi.

Du är elmarknadsanalytiker, berätta!

Jag jobbar som elmarknadsanalytiker på Holmen Energi och arbetar mot företagets elproduktion. Jag har därmed tät kontakt med vår vattenkraftsplanerare och mina kollegor som jobbar med förvaltning och projektering av vindkraft. Min kärnuppgift är att analysera elmarknaden och dess framtida utveckling för att kunna fatta olika beslut, allt ifrån investeringsbeslut till produktionsplanering.  Det finns många olika marknader att analysera – däribland spotmarknaden och balansmarknaden.

 

Vad är det roligaste med din roll?

Det roligaste är att min roll är att den är teknisk och samhällsvetenskaplig. Den innefattar ett bredare perspektiv då det är stort fokus på omvärldsbevakning. Jag tycker detta är en spännande kombination.

Vi som jobbar på marknad deltar också i olika råd och projekt som gör att vi har möjlighet att påverka frågor i det större perspektivet. Det finns även ett tydligt samarbete mellan Holmens olika affärsområden, vilket gör det spännande att arbeta inom en stor koncern. I nuläget är elmarknadsrelaterade frågor i fokus då Holmen är en stor elkonsument vilket gör att vi är involverade i många diskussioner och projekt. Vi har dessutom större möjligheter att bygga förnybar energi när vi har en stor koncern i ryggen.

 

Hur skulle du vilka beskriva företagskulturen på Holmen?

Holmens företagskultur är väldigt enkel, snäll och inkluderande. När jag började på Holmen Energi så fick jag träffa och prata med ett stort antal kollegor för att skapa en förståelse för verksamheten och skapa kontakter. Det gjorde det lätt att komma in i rollen och företaget.

Vad är det bästa med Holmen?

Det bästa med Holmen är att de är så framåtblickande och vill vara snabba på bollen Jag sökte min tjänst för att jag ville jobba med förnybar energi, ett ämne som är väldigt viktigt för mig. Jag vill vara med och bidra till utvecklingen inom detta område.  

Jag gillar Holmens visioner inom vindkraftsutbyggnaden och förvaltningen av vattenkraft. Holmen Energi arbetar aktivt med hur vi som företag kan bidra till energiomställningen, bland annat genom att bidra med stödtjänster för att hjälpa elnätet att behålla stabilitet.

 

Hur ser du på dina utvecklingsmöjligheter inom Holmen

Redan från start har jag upplevt att mina utvecklingsmöjligheter varit stora. Jag har fått lära mig mycket och fick stort ansvar direkt, och det är klart att du utvecklas när du får ta större ansvar. Det finns mycket att lära inom Holmen, men mitt område – energi – är ju något i stort sett alla affärsområden jobbar med. Det är kul med Holmen, att vi är fem företag i ett vilket gör att det finns många olika vägar att gå.

 

Är det något du vill skicka med studenter i slutet av sin utbildning?

Jag tror att många har svårt att veta vad man vill jobba med. Många utbildningar är breda och du kan ha varit inne och touchat på mycket utan att ha gått på djupet. Jag tycker att det viktigt att utgå ifrån sig själv och försöka hitta det som du vill utvecklas inom. Det är ofta mycket prat om vad som är bra att läsa och jobba inom, men försök hitta det som just du brinner för och vill utvecklas inom. Min magkänsla var att jag ville jobba inom elmarknaden och det har jag inte ångrat.

 

Lite mer om Sara

Namn Sara Särnblad

Fritidsintressen: På min fritid umgås jag mycket med mina vänner och familj. Jag gillar även att träna och ska snart börja spela tennis – så det är väl mitt nya fritidsintresse.

Senast bok: Ett litet liv.