Träffa Johanna – en av våra grymma kollegor som arbetar som utvecklingsingenjör på Bravikens Pappersbruk. 

 

Hej Johanna! Du jobbar som utvecklingsingenjör, skulle du vilja berätta lite mer om din roll?

Absolut! Som utvecklingsingenjör arbetar jag med att driva olika projekt som antingen involverar processoptimeringar eller produktutveckling. Det kan handla om att förbättra våra befintliga produkter eller ta fram helt nya. Man skulle kunna säga att jag är spindeln i nätet som ska arbeta med framdrift i utvecklingsfrågor på bruket.

 

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Det roligaste med mitt jobb är att mina projekt spänner över hela pappersbruket. Detta gör att det blir väldigt varierande arbetsuppgifter och att man ständigt lär sig nya saker!

 

Hur skulle du beskriva din arbetsplats och dess företagskultur?

Jag skulle vilja beskriva Bravikens Pappersbruk som en varm och inkluderande arbetsplats. Det är en platt organisation och eftersom beslutsvägarna är väldigt korta har man väldigt stor chans att påverka riktningen på företaget. Jag har tidigare erfarenheter från organisationer som har varit väldigt hierarkiska, vilket kan hämma utvecklingen. Så att få jobba inom en platt organisation som Holmen, där utveckling istället möjliggörs, känns väldigt kul!  

Trots att Bravikens Pappersbruk är en ganska stor arbetsplats så känns det sällan så. Det finns alltid någon att fråga eller be om hjälp om man fastnar i sina frågeställningar och projekt.

Varför Holmen?

Jag ville arbeta här eftersom Holmen har ett väldigt starkt hållbarhetsfokus. Det var väldigt viktigt för mig att få vara en del av en cirkulär modell. Att få jobba med en förnyelsebar råvara som faktiskt gör nytta för andra människor.

Som utvecklingsingenjör på Holmen skulle jag vilja säga att hållbarhet är ytterst centralt i min vardag. Detta eftersom många av mina projekt involverar att exempelvis minska kemikalieförbrukningen, energiåtgången eller bara överlag minska våra utsläpp.  

 

Är det något som har förvånat dig, hade du någon fördom om industrin?

Min största fördom var nog att det skulle vara tråkiga arbetsuppgifter och att det skulle vara samma varje dag. Men det är det verkligen inte, och jag tror att det är variationen som gör det så roligt!

 

Mer om Johanna... 

Namn: Johanna Wuotila 

Utbildning:  Civilingenjör kemiteknik

Fritidsintressen:  Utöver att umgås vänner och familj så älskar jag att träna och vara ute i naturen, allt från skidåkning till styrketräning.