Träffa Astrid– en av våra inspirerande kollegor som varit hos oss sedan sommaren 2021 och jobbar som utvecklingsingenjör på Bravikens Pappersbruk.

 

Du är utvecklingsingenjör på Bravikens Pappersbruk, berätta!

Min roll innebär att jag har flera olika uppdrag och projekt som jag ansvarar för att driva framåt. Det kan handla om såväl processutveckling som produktutveckling, alltifrån receptoptimering till att ta fram en ny produkt eller förbättra en befintlig. Bredden är stor– processutveckling kan röra allt från pappersmaskinen, massabruket eller vattenreningen. Jag jobbar med andra ord över hela bruket och har oftast fler projekt på gång samtidigt, vissa mer aktiva än andra.

 

Varför Holmen?

Jag pluggade till civilingenjör med inriktning teknisk kemi på KTH, och under min master läste jag makromolekylära material.

Holmen var ett av de företag som jag hade på min radar. Jag ville verkligen jobba på ett pappersbruk. Efter att ha varit på studiebesök på en del pappersbruk så växte mitt intresse, men jag hade svårt att ser hur jag skulle kunna bidra till utvecklingen. Just detta gjorde mig nyfiken, dessutom var bruken också väldigt tydliga med att vi behövdes. Jag ville få erfarenhet från industrin. Akademin och industrin är väldigt olika och för mig har det varit lärorikt att se båda sidorna.

Jag gillar att jobba inom industrin, här händer det saker! Det är häftigt och belönande att vara med och bidra till stora besparingar eller helt nya produkter. Jag gillar att det blir ett konkret resultat, inte bara en siffra i ett dokument eller resultat i ett provrör.

 

Vad är det roligaste med din roll?

Det roligaste är bredden och att få vara spindeln i nätet i projektet. Det är oftast inte jag som sitter på spetskompetensen i mina projekt, min uppgift är i stället att ta vara på och nyttja den kompetens som finns inom Holmen. Det gör att jag lär mig väldigt mycket i mina projekt och får en bra helhetsbild. Jag kan till exempel prata med både produktion och marknadssidan, och vara bryggan emellan dessa två perspektiv. Tycker jag att något är extra spännande kan jag alltid välja att sätta mig in lite mer i detalj i just den frågan.

 

Något som förvånat dig under din tid på Holmen?

Jag hade en uppfattning om att det skulle vara mycket män och att jag skulle sticka ut som tjej. Men om jag tittar jag på min grupp, labb eller produktionsledningen på Bravikens Pappersbruk, så är det väldigt mycket kvinnor. Det ser så klart olika ut på olika avdelningar, men min upplevelse är inte att det varit så mansdominerat på det bruket jag jobbar på.

En annan sak som jag blivit förvånad över är att det kan gå så snabbt med beslut ibland. Engagemanget som finns här var inte hellre något jag hade räknat med. Det kan handla om att jag har gjort något som sen uppmärksammas av personer utanför min grupp, eller att någon i ledning har läst något jag skrivit och visat intresse för det. Här är alla är intresserade av vad jag gör. Det känns som att jag gör något värdefullt och mina medarbetare är lyhörda för vad jag säger och gör.

Även om vi på Holmen kommit så långt i så mycket så finns det fortfarande mycket kvar att lära och undersöka. Jag har ett stort intresse av det kemiska perspektivet och jag känner att här finns det verkligen jättemycket kvar att titta närmre på – outforskad mark. Här kan jag bidra med mitt intresse och kunskap!

 

 

Hur skulle du beskriva Holmens företagskultur?

Jag upplever Holmen som en platt organisation, här är det är lätt att lära känna alla. När jag var på introduktion så betonade Holmen att ”här hälsar vi på alla”. Då tyckte jag kanske att det var lite märkligt att trycka på en sådan sak, men nu har jag insett att alla verkligen gör det. Det är ett öppet klimat, alla pratar med alla och samarbetar tillsammans. Det är lätt att ställa frågor, få hjälp eller presentera idéer och resultat - oavsett om det är för produktion eller för chefer i ledningen.

Jag trivs jättebra på Holmen!

 

Är det något du vill skicka med studenter som är i slutet av sin utbildning?

Bara att du har hittat till Female Technical Engineer tycker jag är ett jättebra steg. Det är svårt att veta vad du vill jobba med när du läser kurser. Att applicera det du har läst till vilket typ av jobb och bransch som du vill jobba i är inte alltid det lättaste. Mitt tips till dig som är i slutet av utbildningen blir därför att våga vara med på företagsevent. Dels för att lära dig mer om vad det faktiskt innebär att jobba där, men också för att ta reda på vad som väcker ditt intresse!

 

Lite mer om Astrid

Namn: Astrid Wilsby

Intresse: Träning och nya utmaningar. För 2023 väntar svenska korta klassikern – en riktig utmaning!

Senaste film: Biofilmen UFO Sweden, en film gjord i Norrköping så det var ett självklart val 😊