Holmen Papers fokus på mångfaldsarbete har ökat under de senaste åren. Inte minst för att vi sett tydligt att en blandning av medarbetare – utifrån såväl kön, ålder och etnicitet – bidrar till bättre lönsamhet och arbetsklimat, men även ökad säkerhet och kreativitet. Vi har under det gångna året deltagit i flera aktiviteter, till exempel olika seminarier och Gränslösa Frukostar, och i december tog Bravikens pappersbruk emot en grupp besökare från Syrien, Kashmir, Ukraina och Iran.

Många av våra aktiviteter inom mångfaldsområdet har genomförts tillsammans med Portalen i Norrköping, ett integrationsprojekt som drivs i samverkan mellan Hyresbostäder, Norrköpings kommun, Svenska kyrkan, ABF och Marieborgs Folkhögskola. Syftet med projektet är att hjälpa nyanlända att komma ut i arbetslivet, och sedan starten 2011 har över 1 000 personer deltagit i verksamheten och närmare 280 personer har gått från bidragsberoende till egen försörjning.

Ökat genomslag med ökat samarbete

Samarbetet med Portalen går helt i linje med vår värdegrund – mod, ansvar och engagemang. Genom att jobba närmare med Portalen tar vi vårt mångfaldsarbete till nästa nivå. Pappersindustrin står inför stora pensionsavgångar de närmaste åren och är i stort behov av att säkra framtida kompetens. Samtidigt är vår bransch okänd mark för många, såväl för nyanlända som allmänheten. Okunskapen om vår bransch är stor, inte minst bland våra ungdomar. Därför vill vi passa på visa alla möjligheter som vi erbjuder – att arbeta inom vår industri är roligt, utmanande och utvecklande. Det är här framtiden växer.

Utöver redan nämnda initiativ får vi möjlighet att visa Holmen Papers starka varumärke för en bredare publik.  Inom ramen för samarbetet med Portalen kommer vi bland annat att erbjuda flera studiebesök, ta emot praktikanter och i samarbete med både Portalen och Rotary startar vi upp ett personligt mentorskap för ett antal nyanlända. 

 

Är du nyfiken på att läsa mer om Portalens arbete?