– Att jag hamnade på Holmen Paper var faktiskt lite av en slump. Under min studietid pratade jag och en kurskamrat om att det vore kul med ett sommarjobb kopplat till vår ingenjörsutbildning, och hon tipsade mig om Bravikens Pappersbruk utanför Norrköping. Jag fick senare sommarjobb i deras labb där jag bland annat arbetade med olika massa- och pappersanalyser.

Sanne Lindell har studerat till civilingenjör och lärare vid KTH. Men att satsa på teknikspåret var till en början inte någon självklarhet, utan något som växte fram under studietiden. I samband med hennes examensarbete 2014, som hon gjorde i samarbete med Holmen, blev också en tjänst ledig som utvecklingsingenjör.

 
– Det var väldigt kul att jag fick jobbet, och då jag visste att jag skulle fortsätta inom pappersindustrin efter examen blev jag också mer motiverad att göra ett bra examensarbete. Ingenjörsrollen är väldigt bred och spännande, där logik, teknik och analytiskt tänkande är några av mina största drivkrafter. Mitt yrkesval är verkligen inget jag ångrar idag.

Skogsindustrin har länge varit en mansdominerad bransch. På Holmen är man övertygade om att en blandning av medarbetare – utifrån exempelvis kön, ålder och etnicitet – bidrar till bättre lönsamhet och arbetsklimat, men även ökad säkerhet och kreativitet. Under senare år har företagets arbete bland annat lett till fler kvinnor generellt och fler kvinnor i ledande positioner.

Sanne Lindell växlade spår till produktionsingenjör 2016 och har idag erfarenhet av två ingenjörsroller vid Bravikens Pappersbruk – båda roliga, spännande och utvecklande, men på olika sätt. 

– Tillsammans med sektionsledningen på pappersmaskinen har man som produktionsingenjör ansvar för utvecklingen av maskinens produktivitet och kvalitet. Vi fungerar också som kontaktpersoner mot utvecklingsavdelningen vid olika förbättringsprojekt.

– Utvecklingsingenjör är istället mer projektbaserat, från genomförande till utvärdering. Rollen kan handla om allt från att genomföra dataanalyser och att hitta samband, till att granska en viss kemikalie, funktion eller produkt.

När det gäller Sanne Lindells syn på framtiden så tycker hon att det finns goda utvecklingsmöjligheter inom företaget, så länge man är nyfiken och driven.

– Jag upplever Holmen som ett väldigt lyhört företag, ledningen har alltid funnits där och stöttat mig i mina val. Det är också högt i tak, där alla hjälper alla och jobbar efter samma värderingar och mot samma mål.

Holmen ser ökad mångfald som en förutsättning för att kunna utvecklas i takt med omvärlden, trygga den framtida kompetensförsörjningen och vara en attraktiv arbetsgivare. Genom kompetenta ledare, medarbetare och en hälsosam arbetsplats vill man vara med och bidra till en hållbar framtid för människor och miljö.

– Bravikens Pappersbruk har genom åren drivit flertalet projekt inom hållbarhet. Det är något vi värderar högt och ständigt strävar efter. Minskad vattenförbrukning och energianvändning är väldigt aktuellt för oss alla idag, de ger dels kostnads-besparingar, men minimerar också vårt klimatavtryck, avslutar Sanne Lindell.