Berätta om dig själv:

Mitt namn är Pontus och jag är 19 år gammal. Jag föddes i Stockholm, men är uppväxt här i Norrköping. För lite mer än ett år sedan tog jag studenten från Kunskapsgymnasiet Norrköping, och har sedan dess hunnit arbeta två månader på ett e-lager här i staden följt av vad som snart blir 10 månader på Holmen Paper.

Jag är en aktiv person, som har ett stort intresse för idrott av olika slag. Mycket av min fritid går till just detta, och om jag inte är ute och aktivt utövar någon sport finns det en stor chans att jag istället sitter med ett par kompisar och tittar på en fotbollsmatch, eller liknande.

Vad har du fått gjort under din praktik?

Jag har under min tid här på Holmen Paper arbetat som Logistikplanerare, vilket kort sagt innebär att jag, tillsammans med mina kollegor, har sett till att det papper vi producerar i våra bruk transporteras till kund på ett så kostnadseffektivt, säkert, och snabbt sätt som möjligt. Detta samtidigt som vi har haft koll på, och planerat för att hålla våra lagernivåer på hanterbar nivå.

Tiden under mina första veckor gick mestadels åt att förstå, och lära mig alla de processer och uppgifter som lägger grunden till det arbete som en logistikplanerare på Holmen Paper utför. Utmed tidens gång fick jag mer ansvar, och mina egna marknader att sköta logistiken för.

Utöver mina egna arbetsuppgifter har jag fått närvara och lyssna på möten och andra sammanställningar, och på så sätt fått en bättre bild av hela verksamheten, och de olika yrken som finns inom företaget.

Vad har varit det roligaste med praktiken?

Det är svårt att säga vad som har varit roligast. Jag har verkligen tyckt att hela tiden här på Holmen har varit mycket rolig. Jag kan nog inte säga en sak som har varit roligast, men kan lyfta de två främsta aspekterna som gjort tiden här så bra. Först och främst tycker jag att arbetsuppgifterna i sig har varit mycket spännande. Den andra aspekten är att jag har fått jobba i en så trevlig, och motiverande miljö, som jag har fått chansen att göra enda sedan min första dag här. 

Vilka lärdomar tar du med dig?

Jag har lärt mig enormt mycket under den relativt korta tid som jag spenderat här. Det mest uppenbara är väl att jag under tiden här har lärt mig väldigt mycket om logistik, och hur viktigt det är för ett stort företag som Holmen att den fungerar smidigt.

Jag anser även att jag lärt mig väldigt mycket om hur verksamheten i ett större företag som Holmen fungerar. Något som slagit mig under min tid är hur extremt många olika arbetsuppgifter jag kunnat se i min vardag på kontoret. Detta har hjälp mig bilda en uppfattning om hur många olika faktorer det faktiskt krävs för att en verksamhet skall fungera, och det här är något som jag verkligen kommer att ta med mig och komma ihåg.

Vad har du fått för intryck av Holmen som arbetsgivare?

Jag har fått intrycket att Holmen är en mycket bra arbetsgivare. Jag har känt mig välkomnad redan sedan min första dag här, och tycker att den miljö som finns på arbetsplatsen är väldigt positiv och motiverande. Detta är absolut en av de viktigaste, och mest grundläggande anledningarna till varför jag har uppskattat min tid här så mycket.