Vad jobbar du med?

Mina främsta arbetsuppgifter är att hålla kontakt med kunderna, lägga in order samt reklamationer i vårt system, boka transporter, hålla kontakt med transportörerna och att fakturera. Jag uppskattar verkligen den möjlighet jag har fått till att ständigt utvecklas genom att få ta mig an nya områden i takt med att jag har lärt mig. Då jag har kontakt med många med andra roller inom företaget och har varit med på olika möten har jag också fått en inblick i hur allt hänger samman, vilket har varit jättekul.


Varför ville du göra din praktik på Holmen?

Studenten närmade sig och jag visste inte riktigt vad jag ville hitta på därnäst, så när min lärare berättade om Tekniksprånget bestämde jag mig för att göra en ansökan. Jag ville testa på något nytt och detta kändes som en bra möjlighet att få in en fot i arbetslivet - Dessutom hos ett väletablerat företag som jag kände igen sedan tidigare från bland annat sponsringar av olika evenemang.


Hur skulle du beskriva din tid på Holmen?

Kanske inte ett så överraskande svar, men jag skulle framförallt beskriva min tid på Holmen som väldigt lärorik. Dock inte bara lärorik i den aspekten att jag har lärt mig många nya saker, utan jag tycker också att jag har lärt mig mycket om mig själv och hur jag fungerar i olika situationer. Tiden här har varit väldigt givande och jag har fått utrymme att utvecklas.


Vilka lärdomar tar du med dig?

För det första har jag lärt mig hur mycket det är som måste klaffa. Det är minst sagt en hel del som sker mellan att en beställning läggs och att pappret levereras hos kunden. Likaså hur snabbt saker och ting kan ändras – Både till det positiva och till det negativa. Sen måste jag även nämna vikten av samarbetet. Nog visste jag att samarbete var viktigt innan jag kom hit också, men här har jag verkligen fått det serverat svart på vitt hur inget fungerar utan det andra och hur alla är beroende av varandra. Som tidigare nämnt, har jag även lärt mig mycket om mig själv. Jag tar helt enkelt med mig många lärdomar från min tid på Holmen.


Vad har du fått för intryck av arbetsplatsen?

Mitt intryck av Holmen är att det är en stabil arbetsplats, med engagerade kollegor som är måna om varandra. Jag har känt mig välkomnad och hörd här. Bland annat på så sätt att jag själv har kunnat påverka vad jag har fått göra och jobba med under dessa månader. Det är jag ytterst tacksam för!