Vi lär känna varandra

Som deltagare i vårt studentprogram träffar du oss fyra gånger under ett år. Genom case-uppgifter, exkursioner, studiebesök och mycket mer får du den unika möjligheten att lära känna Holmen Skog och fördjupa dig i olika ämnesområden som berör vår verksamhet. Du får möjlighet att bygga nätverk med medarbetare inom företaget som du kommer ha stor nytta av i framtiden. Det vi önskar av dig är engagemang och framåtanda när vi ses. Tillsammans med de andra deltagarna kommer du med idéer, ställer frågor och utmanar oss. För det är så vi jobbar inom Holmen. 

Ett roligt och varierat upplägg

Programmets fyra träffar är fördelade på en uppstartsträff och ett besök till var och en av Holmens tre regioner. Mellan träffarna ägnar du dig åt dina vanliga studier. Vid varje tillfälle ses vi från lunch till lunch. Holmen står självklart för rese- och matkostnader. Under dessa tillfällen får du inblick i det mesta som man kan jobba med inom Holmen, allt från virkesköp, produktion och logistik till skogsvård och skogsbruk. Den röda tråden är alltid människan. Att jobba på Holmen är att samverka och mötas kring goda värderingar i en inkluderande kultur.

 

SAGT AV TIDIGARE DELTAGARE

”Väldigt bra ordnat och ett stort engagemang från er på Holmen”

”Det har varit otroligt kul och lärorikt. Gänget har varit dunder.”

”Jag har fått se fler olika jobb och positioner inom företaget.”