För oss på Holmen Paper är mångfald en viktig pusselbit, både för att vara en attraktiv arbetsgivare, men också för att det är en del i vårt övergripande hållbarhetsarbete. Genom Jobbsprånget kan du praktisera hos oss, få använda dina kunskaper och knyta viktiga kontakter för ditt fortsatta yrkesverksamma liv. En väg ut i arbetslivet, och kanske även en väg in i Holmen.

Jobbsprånget organiseras av Arbetsförmedlingen [länk till Jobbsprångets hemsida] och riktar sig till nyanlända akademiker som kan tala och skriva engelska flytande. Under de senaste åren har vi tagit emot flera Jobbsprångare som fått möjlighet att prova på att arbeta inom pappersindustrin.