Yulia, exjobbare högskoleingenjörsprogrammet maskinteknik vid Uppsala universitet

Vad handlar ditt exjobb om?

Mitt exjobb handlade om reglering av pumpar och effektivisering av energiförbrukning på avdelningen PM11. Syftet med arbetet var att undersöka vilka energi- och kostnadsbesparingar som kan förväntas om det befintliga pumpreglersättet ändras. För att göra det måste man ha en bra metod för uppskattning av pumpenergiförbrukning. Främsta fokus låg på centrifugalpumpar och arbetet resulterade i en jämförelseanalys av energiförbrukningen vid två reglersätt, stryp- och frekvensreglering.

Vad har varit det roligaste med exjobbet?

Att få en inblick i den verkliga industrimiljön och lära känna personal på bruket. Det har även varit roligt att kunna applicera en del av den teori man lärt sig under utbildningen i praktiken. Det var en stor skillnad att jobba med en praktisk uppgift jämfört med mer teoretiska problem som man stötte på i skolan.

Vilka lärdomar tar du mer er?

Jag har tagit med mig en massa nya kunskaper. Fokus i min utbildning ligger på produktutveckling och produktionsledning. Exjobbet handlade dock om automation och reglerteknik vilket var både utmanande och lärorikt. Alla de kunskaper jag tagit med mig kommer jag definitivt att ha nytta av i framtiden.

Vad har du fått för intryck av Holmen som arbetsgivare?

Jag har fått ett väldigt bra intryck av företaget och alla medarbetare jag träffat i Hallsta. Det var många som ställde upp på att dela med sig av erfarenhet och hjälp i praktiska moment. Man kände sig alltid välkommen på bruket.