Mirna och Sara, Linköpings Universitet Civilingenjör, Kommunikation, transport och samhälle

Vad handlar ert exjobb om? 

Analysera planeringsprocessen från det att en kundorder inkommer tills dess att pappersrullarna lastas på en lastbil för att transporteras till kund. Vi har även studerat hur Exmill-datum (preliminärt utlastningsdatum) ska beräknas för att minimera kostnader kopplade till kapitalbildning och förseningar.

Vad har varit det roligaste med exjobbet?

Att få möjligheten att applicera teori i på ett verkligt case, och i en verksamhet som vi har fått vara med och följa under våra fyra år som gav oss goda grundförutsättningar redan från start. Det har också varit kul att få djupdyka in i detaljer och undersöka hur de olika processerna samverkar. 

Vilka lärdomar tar ni mer er?

Lärdomar som vi har med oss handlar bland annat om utmaningen att identifiera förbättringspotentialer i en såpass stor och komplex verksamhet, för delar såsom för hela verksamheten. 

Vad har ni fått för intryck av holmen som arbetsgivare?

På Holmen Paper är det en positiv arbetsmiljö med härliga kollegor! Holmen har också givit oss många möjligheter till utveckling och det har varit fantastiskt att få ha varit en del av verksamheten vid sidan av våra universitetsstudier.