Vilka är ni?

Vi heter Lisa och Frida och har precis blivit klara med vårt exjobb på Sälj & Marknadsavdelningen inom Holmen Paper. Vi har båda pluggat industriell ekonomi, med energiteknik som kandidatprofil och industriell marknadsföring som masterprofil vid Linköpings universitet. Det är en bred utbildning som ger det tekniska i en civilingenjörsutbildning men också ekonomi och management. Vi ser att vi kommer att få användning av den tekniska bakgrunden med problemlösning tillsammans med ett business-tänk.

Vad handlar ert exjobb om?

Vi har tagit fram ett kundprioriteringsverktyg för att Holmen ska kunna veta vilka kunder som är viktigast och vilka som bör prioriteras till exempel vid hög efterfrågan och mindre utbud och tvärt om. Vi har undersökt vilka variabler och faktorer som påverkar om en kund är viktig för Holmen eller inte och utifrån det tagit fram ett verktyg som Holmens säljare och marknadsavdelning kan använda sig av. 

Vad har varit det roligaste med exjobbet?

Att få göra något som kommer att användas i praktiken och att de vi jobbat tillsammans med på Holmen har varit så engagerade och involverade i frågan. Och att det man gör tillför värde i organisationen. Vi har hjälpt till med att lösa ett riktigt problem och det har varit extra kul!

Vilka lärdomar tar ni med er?

En förståelse för hur sälj- och marknadsorganisationen fungerar både i Sverige och i Europa. Att det finns så många specifika situationer och synsätt att ta hänsyn till och att det är viktigt att få en djupare förståelse för en problemställning för att kunna hitta bra lösningar.

Vad har ni fått för intryck av Holmen som arbetsgivare?

Vi har fått ett jättebra intryck! Alla har varit välkomnande och första dagen fick vi gå runt och hälsa på alla och det har funnits ett stort intresse för vårt exjobb och vad vi gör för Holmen. På Holmen är det en trevlig kultur med öppna och engagerade människor.

Holmen hade ett tydligt mål med exjobbet och ett problem som de ville ha hjälp med men har samtidigt varit väldigt måna om att vi skulle hitta ett upplägg och samspel så att det fungerade för oss rapportmässigt och mot universitetet.