Varför ville du göra ditt exjobb inom industrin?

 – Det finns ett behov av brandingenjörer, inte bara inom räddningstjänsten, utan även inom industrin. Under mina studier har jobbat i den interna räddningsstyrkan på Saab i Linköping. Att jag valde att höra av mig till Holmen beror på företagets goda rykte och att det finns så många spännande verksamheter under samma tak. Och jag hade tur – Michael Lundqvist hade precis fått ansvar för vissa brandsäkerhetsfrågor och såg värdet av att ta in en blivande brandingenjör.

 

Vad handlar ditt exjobb om?

– Jag vidareutvecklar insatsplanerna i Braviken. En insatsplan är ett beslutsstöd för räddningstjänsten och innehåller viktig information om ett specifikt byggnadsobjekt. I planen finns bland annat uppgifter om vilka brandfarliga ämnen som finns i byggnaden, hur det brandtekniska systemet ser ut samt även kartor och planritningar som kan användas vid exempelvis rökdykning. Intervjuerna som jag genomför med räddningstjänsten, den interna räddningsstyrkan på bruket och brandskyddsansvariga på Holmen kommer ge mig en bild av vad insatsplanerna behöver innehålla för att deras arbete ska fungera så effektivt som möjligt.

 

Vad har du fått för intryck av Bravikens pappersbruk?

– Väldigt bra! Det är ett härligt gäng som jobbar här och man tar brandskyddsfrågorna på stort allvar.

 

Mer om vår exjobbare

Namn: Patrik Hagberg

Studerar: Brandingenjör vid Luleå tekniska universitet

Bor: Åby/Norrköping

Ålder: 30

Intressen: Friluftsliv, finans, familj