Vilka är ni?

Vi heter Linnea och Roxana och har båda har pluggat Maskinteknik i Uppsala. Maskinteknik blev det för att det är en bred utbildning där man får chansen att prova på många olika områden. Vi valde båda en Produktionsledningsinriktning som inte är superteknisk utan går att applicera överallt, inte bara inom industrin. Vi hittade först inte något exjobb som vi tyckte var så intressant, men så fick vi tips från en som hade sommarjobbat på Holmen och då fanns det ett exjobb inom logistik och nu är vi precis klara med vårt exjobb!

Vad handlar ert exjobb om?

Vårt exjobb har handlat om effektivisering av en process för utlastning. Vi har identifierat olika typer av störningar i utlastningsprocessen och tagit fram förbättringsförslag som Holmen kan jobba vidare med. Det hade varit jättekul att följa det arbetet och få se hur det blir med de förändringar som nu görs för att se om det går att förhindra felhantering och åtgärda styrningsproblem.

Vad har varit det roligaste med exjobbet?

Att vi har fått applicera det vi läst i skolan på verkliga problem. Men också att få göra något som är viktigt och gör skillnad för företaget. Det har också varit roligt att det har varit lite utmanande och inte så tillrättalagt som det annars kan vara i skolan.

Vilka lärdomar tar ni med er?

På ytan kan man tro att det är en viss typ av problem, men om man gräver vidare finns det olika lager innan man kommer till den faktiska orsaken. Det kan vara andra orsaker som bidrar till problemen än det man först trodde.

Vad har ni fått för intryck av Holmen som arbetsgivare?

Det verkar finnas en bra personalpolitik och att man som företag vill vara i framkant och genomföra de förändringar som behövs för att leva kvar. Det finns vilja och engagemang att utvecklas och det finns en framtid inom branschen. Papper känns mer miljövänligt än plast och det finns potential att hitta nya produkter och områden där vi använder oss av papper.

Vi har just nu andra utmaningar framför oss men kan tänka oss att jobba för Holmen någon gång i framtiden. Jag visste inte vad en pappersmaskin var när vi började och det är mycket häftigare än jag trodde, säger Linnea.