Isabelle, Civilingenjör inom Miljö- och vattenteknik vid Uppsala Universitet

Vad handlar ditt exjobb om?​

​Under vintern 2018-2019 har det uppstått problem med ett tjockt skum i Holmen Bravikens avloppsanläggning. Skummet ställer till problem vid avloppsreningen och den har periodvis återkommit under nästkommande vintrar. Mitt exjobb handlar om att hitta en förklaring till skummets uppkomst och presentera åtgärdsförslag för att förhindra det. 

Vad har varit det roligaste med exjobbet?

Det roligaste med exjobbet har varit att få utföra det på plats och få tillgång till så mycket mätdata, kunniga kollegor och tekniska hjälpmedel. Det har också varit roligt att kartlägga och förstå skumningen från tidigare vintrar genom samtal med kollegorna och eftersökande av information i interna kommunikationskanaler. Det har blivit lite av ett detektivarbete. 

Vilka lärdomar tar ni med er?

Jag har fått lära mig jättemycket om hur man kan lägga upp egen provtagning och därefter utföra statistiska analyser på sin mätdata. En lärdom jag tar med mig är vikten av samarbete. Mitt arbete hade blivit väldigt svårt utan kollegorna på Holmen som alla varit väldigt hjälpsamma och tagit sig tid för att förklara och visa sina respektive expertområden. 

Vad har ni fått för intryck av Holmen som arbetsgivare?

​Mitt intryck av Holmen är att det är en väldigt bra arbetsgivare som satsar på sin personal. Som exjobbare har jag känt en stor frihet i att fatta egna beslut och lägga upp mitt arbete, samtidigt som jag fått tillgång till många resurser. Jag har känt mig väldigt uppskattad och väl bemött.