Vilka är ni?

Vi heter Matilda och Aman och har under våren gjort vårt exjobb på Underhåll Papper, Holmen Paper Braviken. Vi läser båda till högskoleingenjör inom maskinteknik med konstruktionsinriktning på Linköpings universitet.

Vad handlar ert exjobb om?

Arbetet handlar om utskottsdoseringspumpen på en av Bravikens pappersmaskiner. Uppdraget var att genomföra en utredning gällande utskottspumpen och utrustningen kring som ofta går sönder. För att identifiera problemet började vi med en processutredning för att ta reda på information om pumpen och hur vibrationerna har förändrats under åren. Det är en stor utredning och vi har tagit fram underlag för eventuella lösningar. Vi hoppas att Braviken kommer att ha nytta av den undersökning och information vi har samlat in.

Vad har varit det roligaste med exjobbet?

Det roligaste har varit att ha fått sätta sig in i en komplex process och att skapa nya kontakter på Holmen. Vi har fått möjlighet att sätta våra egna ramar på arbetet som har utförts och fått stöttning av medarbetare på många olika avdelningar. Alla vi har mött har varit oerhört hjälpsamma och alltid tagit sig tid att svara på frågor. Vi har haft ett eget kontor i en lugn miljö där vi har kunnat arbeta med vårt exjobb.

Vilka lärdomar tar ni med er?

Framförallt hur det är att jobba på fältet. Det skiljer sig mycket mellan att läsa om processer i skolan mot hur det ser ut och fungerar i verkligheten. I skolan har vi facit att gå efter, och det finns inte i verkligheten. Det är en väldigt bra inkörningsport till det verkliga arbetslivet där man dagligen stöter på utmaningar. Det har varit intressant att sätta sig in i pappersindustrin och hur processerna fungerar. Vi har lärt oss mycket som vi kommer att ha nytta av i framtiden.

Vad har ni fått för intryck av Holmen som arbetsgivare?

Vi har båda fått ett väldigt bra intryck av Holmen. Medarbetarna är tillmötesgående och hjälpsamma. Holmen har låtit oss arbeta fritt med vårt exjobb men har stöttat vid behov. Vi har även fått möjlighet att gå en utbildning via företaget som var väldigt lärorik. Jag (Aman) som har jobbat på Braviken som semestervikarie i 5 år tycker att min positiva bild av Holmen bara har förstärkts. Det är många som har jobbat länge inom företaget, vilket säger en hel del om att det är en trivsam arbetsplats.