Beskriv i korta ordalag vad ditt exjobb handlar om

Exjobbet hanldar om att ta fram lösningar på hur Hallsta pappersbruk kan tidseffektivisera aktiviteterna i magasinet, samt undersöka hur magasinet skulle kunna vara utformat för att bättre passa dagens efterfrågan.

Varför ville ni göra ert exjobb på Holmen?

Vi tyckte framförallt att uppdragsbeskrivningen lät väldigt konkret och intressant. Problemet kändes väl förankrat i vår utbildning och vi hade bra kunskap med i bagaget. Vi tyckte också att det var kul att skriva för just Holmen då båda har ett intresse för svensk industri.

Vad har varit det roligaste med exjobbet?

Det roligaste var att få besöka och se pappersbruket på plats. Riktigt häftigt! Det var intressant att skapa sig en förståelse av hela processen och se hur alla delar hänger ihop och påverkar varandra.

Vad har ni fått för intryck av Holmen som arbetsgivare?

Vi har fått ett väldigt trevligt bemötande, så vårt första intryck är att det upplevs som en trevlig arbetsplats. Holmen känns även nyfikna på förbättringar, vilket är en viktig aspekt att ha som arbetsgivare.