Vilka är ni?

Vi är två studenter vid namn Marcus och Viktor som båda är i slutskedet av vår utbildning till högskoleingenjör i maskinteknik vid Uppsala Universitet. Vi besökte Holmen i Hallstavik under ett studiebesök i en kurs vi hade i produktionsledning. Sen när vi skulle söka exjobb så gick vi in på Holmens hemsida, där de listar sina exjobb och såg att de erbjöd ett produktutvecklingsarbete för högskoleingenjörer. Vi är båda intresserade av produktutveckling och eftersom vi hade varit här på studiebesök bestämde vi oss för att söka det.

Vad handlar ert exjobb om?

Vårt examensarbete syftade till att utveckla och förbättra det sprättningsverktyg som används av operatörerna till att sprätta papper vid och runt pappersmaskinerna. Arbetet inkluderade en stor del av produktutvecklingsprocessen, allt från att identifiera olika behov från operatörer till att ta fram prototyper och en teststation där vi kunde utvärdera prototypernas lämplighet till att ersätta det ursprungliga verktyget.

Vad har varit det roligaste med exjobbet?

Det har krävts av oss att kommunicera och samarbeta med flera olika avdelningar på bruket vilket har varit roligt. Det är också roligt att fullfölja en produktutvecklingsprocess i den utsträckning som vi gjort. I skolan stannar det ofta vid konstruerade 3D-modeller. Nu har vi till och med tillverkat och testat våra prototyper.

Vilka lärdomar tar ni med er?

Vi har tagit med oss lärdomar om vikten av kommunikation och planering. När flera olika avdelningar ska inkluderas i projekt krävs noga planering från vår sida. Vi har också insett att det inte är så trivialt som man kan tro att sprätta papper.

Vad har ni fått för intryck av Holmen som arbetsgivare?

Vi har insett vilket stort företag det är med många olika avdelningar och processer. Man kan arbeta med otroligt många olika saker beroende på vilken tjänst man har i företaget.