Hej Axel! Vem är du?

"Jag kommer från Finland och har studerat till diplomingenjör; Kemiteknik med inriktning på process- och systemteknik vid Åbo Akademi. Jag gjorde mitt exjobb här på Hallsta Pappersbruk hösten 2016 och trivdes så bra att jag ville fortsätta jobba här."

Diplomingenjör är den finska motsvarigheten till civilingenjör. Sedan snart två år tillbaka är Axel tillsvidareanställd som process- och produktutvecklare på Holmen Paper, vid Hallsta Pappersbruk i Hallstavik. Vägen från exjobbssökande i Finland till fast anställd på Holmen Paper var dock varken självklar eller spikrak.

Hur kom det sig att du hittade till Hallstavik ända från Finland?

"Jo, jag kom i kontakt med Holmen på en arbetsmarknadsdag som ordnas för i huvudsak kemiteknikstuderande i Åbo – ASINDA. När det blev dags för mig att hitta ett exjobb, eller diplomarbete som det heter i Finland, gick jag helt enkelt till ASINDA och frågade om det fanns några lämpliga exjobb. Jag fick då rådet att först söka ett sommarjobb, så skulle man sedan se om det inte skulle gå att ordna ett exjobb. Så det gjorde jag, och så blev det."

Holmen har varit utställare på ASINDA i ganska många år. Genom den kontakt Axel fick på arbetsmarknadsdagen fick han sommarjobb 2016 på Hallsta Pappersbruk, som sedan ledde till ett exjobb under hösten 2016.

Vad handlade ditt exjobb om?

"Exjobbet handlade om att minska mängden svavelväten som bildas och släpps ut i processen när man framställer papper. Frågeställningen kanske i vanliga är fall mer lämpad för en mikrobiolog, men jag fick ju möjligheten att lära mig något helt nytt!"

Axel valde ämnet på grund av att det pågick ett projekt på bruket som handlade om just detta, och där det var lämpligt för en student att göra sitt exjobb. Exjobbet hade betydelse genom att han fick ge förbättringsförslag, och vissa fick han dessutom möjlighet att pröva redan under exjobbstiden.

Vad var det roligaste med exjobbet?

"Att få en bra inblick i hela processen, allt som händer på bruket. Det var en bra introduktion att studera och lära sig hur allt hänger ihop, hela processen att framställa massa och papper."

Vilka lärdomar tog du med dig från exjobbet?

"Att det händer mer på ett pappersbruk än att man bara producerar papper. Det är en komplex industriell process med mycket mer som pågår och som man får beakta än vad jag kanske trodde tidigare. Det är inte så enkelt som man kanske skulle kunna tro."

Vilket intryck fick du av Holmen som arbetsgivare?

- Jag fick ett gott intryck, eftersom jag sedan sökte jobb! Alla är hjälpsamma, det är lätt att tala med människor och att be om hjälp när det behövs. Alla vill gärna lära ut vad de själva kan."

Vad gör du idag?

Allt Axel jobbar med är i projektform, där han fungerar som projektledare för utvecklingsprojekt. Under 2017 arbetade Axel bland annat med ett projekt som rörde just svavelväte, och jobbade alltså initialt vidare med det som en del av sitt nya jobb.

"Projekten, som brukar vara mellan 3-18 månader, påminner till vissa delar ganska mycket om exjobbet, men det handlar ofta om totalt andra saker. Men det är samma tänk som man måste ha."

Hur kom det sig att du gick från exjobb till jobb Hallsta Pappersbruk?

"Det var en kombination av att jag var i fasen att börja söka jobb och att det var en bra arbetsplats med många trevliga kollegor och intressanta arbetsuppgifter."

Axel hade under exjobbstiden fått en god insyn i vad en utvecklingsingenjör gör, och kände att det var något som han ville börja med. När en tjänst lystes ut, sökte han jobbet, och fick det. Han tillträdde sin tillsvidareanställning i februari 2017, innan exjobbet var helt färdigt. Att bli anställd och jobba heltid innan exjobbet var klart bidrog dock till att det drog ut på tiden, ända till december samma år.  "Jag var kanske 90 % färdig när jag började jobba. Det kom till ett skede när jag insåg att skriver jag inte klart det nu, så kommer jag aldrig att bli färdig. Det var tanken på framtiden som fick mig att skriva klart. Det är ett klart minus i kanten att inte vara klar med sin examen."

Under sommar- och exjobbstiden bodde Axel i Hallstavik, men nu bor han i Uppsala med en timmes pendlingsavstånd.

Vad tycker du är bäst med att jobba på Holmen?

"Det bästa med jobbet är att de intellektuella utmaningarna aldrig tar slut, att det alltid finns nya problem att lösa. Jag trivs jättebra här! "

Axels resa från exjobb till jobb på Hallsta Pappersbruk är ett gott exempel på de möjligheter till intern karriärutveckling som Holmen erbjuder: Söker du efter ett spännande och utvecklande exjobb hos ett företag som ligger i framkant gällande innovation, hållbar utveckling och produktion? Välkommen att söka exjobb hos oss på Holmen!

I skogen växer framtiden. Väx med oss.