Vilka är ni?

Två nyexaminerade civilingenjörer inom industriell ekonomi från Linköpings universitet, med rötter i Östersund och Stockholm och med tidigare erfarenhet som sågverksoperatörer.

Vad handlar ert exjobb om?

Tillsammans med Iggesund Paperboard studerade vi hur man tar sig in på nya kartongmarknader internationellt. Eftersom resurserna är begränsade vill man använda dem på bästa sätt och hitta marknader som passar Iggesunds erbjudande.

Vad har varit det roligaste med exjobbet?

Det roligaste med exjobbet var att få ta del av många olika led av värdekedjan och lära känna personerna där. Intervjuer med anställda och kunder gav värdefulla insikter till oss under arbetets gång som vi tror att vi kommer kunna ta med oss vidare i våra arbetsliv.

Vilka lärdomar tar ni med er?

Utöver all kunskap vi tillhandahållit i samband med skrivandet av exjobbet har vi fått bättre insikt om hur ett stort industriföretag fungerar och hur det är att arbeta tillsammans för ett gemensamt mål.

Vad har ni fått för intryck av Holmen som arbetsgivare?

Den relationen som vi utvecklade till våra handledare var god och kamratlig, deras stöd fanns alltid när man behövde det. Det fanns ett genuint intresse för det arbete vi utförde vilket vi såg som väldigt värdefullt.