Hallå David, berätta varför du tycker att Holmen Iggesunds traineeprogram är en bra start på yrkeslivet?

En stor fördel med att börja på ett traineeprogram är att du får en mjukstart in i yrkeslivet. Du får möjlighet att jobba i avgränsade projekt och har en nära chef som coachar dig framåt. Det är också en fantastisk möjlighet att bygga ditt kontaktnät, något jag har stor nytta av än idag. Ett traineeprogram är en investering för företaget och jag upplevde det som väldigt tydligt att det var okej att ta tid från sina kollegor för att lära sig något eller förstå något.

En annan styrka med traineeprogram är möjligheten att utvecklas och möjligheten att utvecklas in i företaget. När du står som student så kan det ibland vara svårt att veta vad är det du vill jobba med, men ett traineeprogram ger en bra insikt i både verksamheten och vad de olika tjänsterna innebär.

 

Berätta lite mer om ditt traineeprogram!

Jag gick traineeprogrammet på Holmen Iggesund 2018. Jag läste till Civilingenjör och Lärare med inriktning Kemi på KTH och min traineeperiod blev ett naturligt sätt att zooma ut från det väldigt teoretiskt snäva i studierna till en bra bredd där vi även tittade på de stora flödena på bruket.

 

Det var ett bra upplägg på programmet där vi dels följde avdelningens arbete, jobbade med egna projekt men även gick en del utbildningar under tidens gång. Vi gick både tekniska utbildningar som byggde vår förståelse och kompetens kring exempelvis tillverkningsprocessen och flödena och andra praktiska kunskaper som presentationsteknik. Utbildningen kring tillverkningsprocessen var väldigt givande och något som gjorde den ännu bättre var att vi traineer gick den tillsammans med andra kollegor på bruket. Alla bidrog med sina perspektiv och erfarenheter, vilket gjorde det till en väldigt levande utbildning.

Något annat som jag uppskattade och som var ett värdefullt inslag i programmet var att vi var fyra traineer som gick samtidigt, men med olika inriktning.  Självklart så var det trevligt rent socialt och vi har än idag bra kontakt med varandra, men vår gruppering gav också ett mervärde vad gäller bollplank och infallsvinklar. Det är naturligt att man exempelvis ser olika saker när man går en rundvandring tillsammans och på så sätt får man olika perspektiv av varandra. Det var verkligen en styrka.

 

Vad var det roligaste med traineeprogrammet?

Det roligaste måste vara den utveckling jag känner att jag har gjort. När jag kom in på Holmen Iggesund så var skogsindustrin helt ny för mig. Sedan har jag projekt för projekt lagt pusselbit efter pusselbit och förstår mer och mer. Nu har jag gått in i en ordinarie tjänst och jag lär mig fortfarande nya saker hela tiden.

 

Vad är det främsta du tar med dig från traineeprogrammet?

Det viktigaste jag tar med mig är nätverket. Oavsett vem vi träffade eller pratade med så blev vi väldigt bra bemötta. Jag kände att jag alltid kunde fråga om jag behövde hjälp. Det har bidragit till ett fantastiskt nätverk. Traineeprogrammets upplägg gjorde också att vi fick en bra förståelse för bruket och hur allt hänger ihop.

 

Hur skulle du beskriva Iggesunds bruk som arbetsplats?

Det är en så pass stor arbetsplats så att det finns både riktigt duktiga specialister och generalister, det finns verkligen alltid någon att fråga. Samtidigt så är det inte långt mellan avdelningarna och det är en platt och prestigelös organisation. Det finns många bra chefer som ser sina medarbetare, lyfter dem och hjälper dem att ta nästa steg.