Hur kom du först i kontakt med Holmen? 

Jag pluggar på Jägmästarprogrammet i Umeå. Så jag har haft kontakt med Holmen genom skolan. Sedan är Holmen även ett av de större företagen som finns i min hemort Sveg, där känner man till att det är ett stort företag som jobbar med skogsbruk.  

 

Varför sökte du sommarjobb på Holmen? 

I och med att jag utbildar mig till Jägmästare så såg jag det som en möjlighet att få arbeta praktiskt med det jag studerar till. Jag har tidigare arbetat med plantering på Holmen, så jag har testat på lite annat också.  

 

 

Hur skulle du beskriva din tid på Holmen? 

Roligt och intressant. Jag har fått en större inblick i hur organisationen ser ut i region mitt, där jag har varit. Jag har fått bra hjälp och utbildning i mina arbetsuppgifter.  

 

Vad var det mest intressanta och lärorika med ditt jobb? 

Det mest intressanta skulle jag säga är att jag fått en djupare inblick i vad det finns för tjänster och vad man kan jobba med. Inte bara höra om vad man kan jobba med utan själv se det, i skarpt läge.  

Det mest lärorika för min egen del tycker jag har varit att få jobba med saker jag tidigare läst om, att få praktisk erfarenhet. Jag har också fått möjlighet att jobba med flera olika saker, inte bara en enskild grej. I och med Holmens stora skogsinnehav så har jag fått möjligheten att se hur skog och mark skiljer sig i olika områden. Till exempel så har jag kunnat jämföra skogarna i Härjedalen och Hälsingland och praktiskt arbetat med det. 

 

 

Något annat du skulle vilja lyfta eller berätta om att sommarjobba på Holmen? 

Det är en bra chans och möjlighet att få praktisk erfarenhet i och med att man är ute väldigt mycket, i princip varje dag. Det är roligt att få ta ansvar och känna att det jag gör nu, det kommer att användas. Det är inget du gör bara för skojs skull, utan det finns ett syfte med det. Jag vill ju ha ett intressant jobb där jag känner att jag får ta ansvar och utvecklas.  

 

Skulle du kunna tänka dig att jobba inom Holmen igen? 

Det skulle jag absolut kunna tänka mig göra.