Vad jobbar du med på Holmen?  

Jag jobbar som virkesköparassistent, vilket innebär att följa och stötta en virkesköpare, som är den som har kontakten med mark- och skogsägare avseende skörd, köp av virke, rådgivning, plantering, uppföljning och annat som hjälper skogsägarna att sköta sin skog på bästa sätt. 


Hur kom du i kontakt med Holmen? 

Jag studerar till jägmästare och skogsbolagen är generellt bra på att visa upp sig för oss skogsstudenter. Holmen har jag därför känt till sedan länge, och i år när jag sökte till Holmen blev jag kontaktad om en tjänst som virkesköparassistent - något som jag tyckte lät spännande.  


Berätta om din tid på Holmen! 

Jag har fått ta mycket eget ansvar men även fått mycket handledarstöd. Jag har fått följa en virkesköpare i det dagliga arbetet, och har delat min tid mellan att vara i skogen och att arbeta från kontoret.  

 
Det är ofta behoven som styr uppgifterna. När skörd ska ske följer jag virkesköparen ut i skogen och tittar på vilket område som är moget för skörd. Det kan också röra sig om eventuella röjningsbehov eller plantinventeringar, där vi tittar på förutsättningarna för att träd och plantor ska växa bra. Utefter det kan virkesköparen ge skogsägaren förslag på lämpliga åtgärder.  
 

Jag har också jobbat med att kontakta mark- och skogsägare i olika syften. Det kan vara för att erbjuda våra tjänster i form av exempelvis en skogsbruksplan, att genomföra en marknadsundersökning eller presentera nya virkesköpare.  

 
”Ingen dag är den andra lik, och det är det som är så roligt.”


Vad har varit det roligaste och mest lärorika med ditt jobb? 

Ingen dag är den andra lik, och det är det som är så roligt. Att få träffa markägare och samråda med dem ena dagen, för att andra dagen gå själv i skogen och fundera ut de bästa lösningarna. Vetskapen att det finns markägare som vill det bästa för sin skog, och att sedan arbeta för att göra det så bra som möjligt för dem, är inspirerande. 
 
Det har också varit väldigt lärorikt att få en insikt i hur en virkesköpare arbetar, och jag tycker att jag fått en bra inblick i vad rollen innebär. Det innefattar också hur man samverkar mellan olika roller och mellan olika områden inom Holmen.  


Vad tar du med dig efter din sommar på Holmen?  

Jag tycker att det har varit en väldigt spännande period. Jag har fått utmana mig själv och fått lära mig enormt mycket. Det har varit ett fantastiskt sommarjobb, jag har fått se företaget på ett sätt som kanske är få förunnat. Det var svårt att föreställa sig i förväg, men ändå var det precis som jag önskade. En otrolig möjlighet.  
 
Känslan av sommarjobbet har också varit att det jag gjort varit värdefullt, och jag har blivit väldigt inkluderad i verksamheten. 


 
Vad är det bästa med Holmen enligt dig?  

Jag har varit runt mycket på olika lokalkontor och träffat medarbetare i olika befattningar och geografier, men det som är gemensamt är att det är väldigt öppet och välkomnande. Alla sträcker fram handen och är intresserade. Det säger mycket om verksamheten, vilken kultur som finns. Det finns en gemenskap även om man inte jobbar direkt tillsammans och med samma saker - man är mån om varandra. 


 
Skulle du kunna tänka dig att jobba inom Holmen igen? 

Absolut! Jag har fått en väldigt positiv bild av Holmen av det jag sett av olika delar av företaget. Det verkar finnas många intressanta möjligheter. Jag har uppfattningen att många stannar kvar och byter roller internt, vilket är positivt. Det känns högaktuellt att jobba inom Holmen igen om jag skulle få den möjligheten.