Att sommarjobba på Holmen är en naturlig inkörsport för den som är nyfiken på en spännande framtidsbransch. Det är också en stor möjlighet för oss som företag att visa upp hur det är att jobba hos oss för en ung målgrupp på väg ut i arbetslivet. Här kan du läsa hur vi jobbar kring våra sommarjobb  – så här tänker vi. 

 

Vi vill skapa ett tydligt sammanhang för alla, det tror vi ger arbetsglädje. 

Holmen har en tydlig plan för varje sommarjobbare och Alexander Gustafsson, HR-partner på Iggesunds Bruk, förklarar vikten av att ge en gedigen introduktion redan från början. 

– Vår inställning till introduktionen handlar om vilken arbetsplats vi vill ha och vilka värderingar som finns här. Vi vill skapa ett tydligt sammanhang för alla, det tror vi ger arbetsglädje. Det blir extra tydligt när man går runt på bruket, här hälsar alla och ler. Det är inget vi lär ut, det sker bara och den arbetsglädjen vill vi förmedla till alla nya också. En bra introduktion lägger grunden för en säker och trivsam arbetsmiljö, våra medarbetare är vår största tillgång så därför håller vi en noggrann säkerhetsgenomgång redan från början, säger Alexander.

 Mellan 5–15 personer brukar delta på introduktionen beroende på hur många som börjar just den dagen. Så här ser tvådagars-upplägget på Iggesunds Bruk ut i korta ordalag: 

Dag 1: Alexander eller någon av hans HR-kollegor möter upp ute vid grinden första dagen, och där får man sitt passerkort, skyddshjälm och varselväst.  

Gruppen informeras sedan generellt om Holmen och hur just deras arbetsplats passar in i koncernens större pussel. Huvudskyddsombudet är sedan med på säkerhetsgenomgången och berättar hur vi arbetar för att minimera riskerna. 

När det är dags för lunch bjuds sommarjobbarna på personalrestaurangen innan introduktionen fortsätter med skyddsinformation och rundvandring på fabriken och vad man som anställd bör tänka på. 

Dag 2: Nu möter närmaste chefen upp och det är dags att hämta ut arbetskläder och det material som behövs. Därefter går man till sin arbetsplats för en mer specifik introduktion och detaljerad skyddsinformation. 

Nu börjar det äntligen vara dags att jobba! 

 

Via sommarjobbet kan vi inspirera fler kvinnor till skogsbranschen tidigt i deras yrkesbana.

Holmen försöker alltid uppnå en så jämn balans som möjligt mellan kvinnor och män. Utgångsläget är dock att branschen generellt är mansdominerad så fokuset ligger primärt på att få in minst 50 procent av det underrepresenterade könet i gruppen som sommarjobbaren har sökt sig till. 

– Vi vill visa på vilka möjligheter det finns till olika yrken, inte minst för kvinnor som är generellt underrepresenterade inom skogsindustrin. Via sommarjobbet kan vi inspirera fler kvinnor till skogsbranschen tidigt i deras yrkesbana, säger Samuel Karlsson, HR-partner. 

Det finns mycket forskning som visar på att blandade grupper är mer kreativa. Det är argument som Holmen tagit fasta på och använder för att driva på Holmens värdegrund om allas lika värde. Det är alltså viktigt att få in andras perspektiv i frågor som berör arbetskultur och arbetssätt. 

– Sommarjobben betyder mycket för Holmen eftersom kraven på erfarenhet är något lägre och vi kan därför titta mer på personliga kompetenser i kravprofilen. När vi får ansökningar har vi fokuset att alltid ha med det underrepresenterade könet i intervjuprocessen, och står vi med två likvärdiga kandidater så ska vi tänka till för att få in fler av det underrepresenterade könet. Men det är ändå alltid kompetensen som får avgöra i slutändan, säger Samuel. 

Glädjande nog får Holmen positiv feedback av sommarjobbare. Många lyfter att det är en inkluderande miljö där det öppna och välkomnande klimatet sticker ut.  

– Det är ett ständigt pågående arbete med de kulturella arbetsmiljöfrågorna så det är verkligen jättekul när vi ser siffror på att vi uppnår vår målsättning, säger Samuel. 

 Vi tror också på att utmana studenterna med mer utmanande arbetsuppgifter när de återkommer för ytterligare en sommar.

Den röda tråden i Holmens verksamhet utgår från skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av det.  

– För den som vill bidra till en hållbar utveckling kan Holmen bli en fantastisk start på yrkeslivet. När vi gör våra utvärderingar efter sommarjobbet så ser vi att många är otroligt nöjda, faktum är att alla som svarade i Holmen Skogs anonyma enkät 2023 ville komma tillbaka och det tar vi såklart som ett särskilt gott betyg, säger Sara Mähler, HR-partner på Holmen. 

Många väljer också att söka sig till Holmen som sin första arbetsgivare efter avslutade studier. 

– Jag tycker att vi har en härlig företagskultur och många fantastiska kollegor som ger mig energi och möjlighet att prestera mitt allra bästa. De som sommarjobbat på Holmen tycker också att de varit en i gänget och att vi upplevs generösa med att dela med oss av vår kompetens. Det tänker jag är viktigt för någon som är i början av sitt yrkesliv säger Sara. 

Hon jobbar aktivt med att visa upp Holmens erbjudande och genomför bland annat studentaktiviteter.  

– Att sommarjobba är bästa chansen till en framtida anställning eftersom vi lär känna våra sommarjobbare väl. Vi tror också på att utmana studenterna med mer utmanande arbetsuppgifter när de återkommer för ytterligare en sommar, berättar Sara. 

Holmen Skog har kategoriserat olika ansvarsområden för att passa olika studenter utifrån hur långt de kommit i sin utbildning. 

– Genom att utmanas i sitt yrkesutövande redan under studietiden bidrar det förhoppningsvis till att personen också utvecklas som individ och i sin yrkesroll. Vi tror att det i slutändan gör att våra sommarjobbare har roligare på sin arbetsplats och förhoppningsvis upptäcker att deras framtid finns i skogsbranschen, säger Sara.