Inom pappersindustrin finns det under de kommande åren stora möjligheter för personer med kompetens inom nedan områden.

  • Automationsingenjör
  • Automationstekniker
  • Processtekniker
  • Drifttekniker
  • Produktionsutvecklare
  • Produktionstekniker
  • Underhållstekniker
  • Logistiker

De studenter som gör sin LIA-praktik hos Holmen kommer att arbeta ute i vår verksamhet, under handledning och tillsammans med ordinarie personal. Det är en möjlighet att omvända teori till praktik, och samtidigt knyta viktiga kontakter inför framtiden.