Uniaden 2022 Uniaden är arbetsmarknadsmässan som sammanlänkar näringslivet med studenter på Umeå universitet.

Den 25 januari 2022 genomförs mässan digitalt på plattformen Graduateland. Ett lyckat koncept från 2021!
Uniaden.com