Kungliga Maskinsektionens Arbetsmarknadsdagar på KTH i Stockholm.

Kungliga Maskinsektionens Arbetsmarknadsdagar på KTH i Stockholm.

Läs mer på MOMENTs hemsida