Kungliga Maskinsektionens Arbetsmarknadsdagar på KTH i Stockholm.

Kungliga Maskinsektionens Arbetsmarknadsdagar på KTH i Stockholm.

 

MÄSSAN – MOMENT (momentkth.se)