Luleå ARbetsmarknadsVecka, LARV, arrangeras av Teknologkåren vid Luleå Tekniska Universitet.

Som studerande vid Luleå Tekniska Universitet är mässan ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter till arbetslivet och skapa en god uppfattning om vilka möjligheter som kommer att finnas för dig efter examen.

Läs mer på LARVs webbplats