Studentföreningen Gefleteknologerna samarbetar också med näringslivet och arrangerar bland annat sin egen arbetsmarknadsdag Futurum.