BKW är en branschspecifik arbetsmarknadsdag

BKW är en branschspecifik arbetsmarknadsdag som anordnas av Bergs-, Kemi-, och Energi & Miljösektionen på KTH.

 

Läs mer här!