ASINDA är en rekryteringsmässa för studeranden inom naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

ASINDA, Axels och Stinas Industridag, ordnas i år fredagen den 24 januari. ASINDA är en rekryteringsmässa för studeranden inom naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. ASINDA är ett bra forum för dig, att träffa möjliga framtida arbetsgivare, sommararbeten och ger dig möjlighet att fråga efter möjliga slutarbeten.