Holmen Paper genomför årligen en medarbetarundersökning som en viktig del i sitt förändrings- och förbättringsarbete. Resultaten från undersökningarna är ett viktigt verktyg för att identifiera utvecklingsområden och för att arbeta vidare med ledarskaps- och medarbetarskapsfrågor. Resultatet från den senaste undersökningen visar att Holmen Paper är en av de organisationer som har det största medarbetarengagemanget i bygg- och tillverkningsbranschen.

- Våra löpande analyser visar att engagerade medarbetare skapar lojala kunder och stärker affären. Holmen Paper visar vägen och vikten av att kontinuerligt kartlägga medarbetarengagemanget i organisationen för att få ett kvitto på hur organisationen ligger till, säger Andreas Ferm, vd på Brilliant Future.

Insamlingen av data har pågått sedan 1 januari 2020 och resultatet är baserat på sammanlagt 235 000 medarbetarundersökningar.

- Det är tredje året i rad som vi genomför medarbetarundersökningen, säger Helena Rasmusson, HR-chef på Holmen Paper Braviken. Resultaten har legat till grund för vårt fortsatta förbättringsarbete och vi kan se att vi har utvecklat oss från år till år. Engagemanget bland våra medarbetare var högt redan under tidigare undersökningar, men i år har vi verkligen gjort stora framsteg, vilket känns väldigt glädjande. Att nu få ett kvitto på att vi ligger långt fram inom branschen i stort är roligt men egentligen bara en extra bonus. Den stora vinsten ligger i vårt medarbetarskap.

 

Om Brilliant

Brilliant är en del av Wise Group och är en av marknadens främsta datadrivna undersöknings- och insiktsplattformar för kund- och medarbetarupplevelser. Företaget erbjuder agerbara och datadrivna kund- och medarbetarinsikter som hjälper företag och organisationer att fatta beslut som stärker affären.
 

www.brilliantfuture.se

 

Om Brilliant Awards – Employee Experience:

  • Listar de företag som har lyckats skapa ett arbetsklimat med många engagerade medarbetare i sin bransch.
  • Baserad på data från företagens egna medarbetarundersökningar. Totalt ligger 185 företag och 235 000 medarbetarundersökningar till grund för beslutsunderlaget.
  • Insamling av data har pågått sedan 1 januari 2020 och har samlats in under hela året.