I den årliga undersökningen mäts arbetsgivares interna Employer Brand, arbetsgivarvarumärke, genom att företagens egna medarbetare får bedöma sin arbetsgivare utifrån ett antal faktorer. Holmen, som deltog för första gången, placerade sig på en hedrande nionde plats i kategorien stora företag.  
 


 
- Att vi kommer ut så starkt i undersökningen är fantastiskt roligt, våra medarbetare är ju våra bästa ambassadörer. Vi ser det som en ytterligare bekräftelse på det vi redan vet, att våra medarbetare uppskattar Holmen som arbetsgivare och att våra ambitioner och ansträngningar att utvecklas ger resultat. Det är något vi även ser i våra medarbetarundersökningar, säger Gunilla.  
 
Det många medarbetare på Holmen ofta väljer att lyfta fram är möjligheten till få ta ansvar och att kunna utvecklas inom sitt område i kombination med en öppen och inkluderande kultur. Engagemang är något som många uppfattar verkligen präglar Holmen och det finns en prestigelöshet och öppenhet att dela med sig av kunskap, konstaterar Gunilla.  
 


Alla medarbetare är med och bidrar till en bra företagskultur 


Gunilla menar kultur är något som känns redan när man kommer in på ett företag. Men att det inte är något som kommer av sig själv, eller något statiskt, utan är något som alla medarbetare aktivt är med och påverkar, varje dag och som medvetet behöver underhållas. 
 
- En bra kultur hänger samman med en bra struktur. Inom Holmen har vi definierat vilka vi är och vad vi tror är det som gör oss till ett företag där människor vill växa och stanna. Det har vi gjort i det vi kallar The Holmen Way, som ger ett väldigt gott stöd i vår styrmodell, våra värderingar, synen på medarbetarskap och ledarskap samt verktyg som hjälper oss i vardagen, säger Gunilla. 
 
- Holmen kännetecknas av ett decentraliserat beslutsfattande och det förstärker det mod, engagemang och ansvar som finns hos våra medarbetare. Det ger tillsammans en otroligt stark företagskultur, konstaterar hon vidare. 

 
Utveckling viktigt för att medarbetare ska trivas och stanna 

Medarbetares möjligheter till utveckling är en faktor som lyfts fram när externa aktörer bedömer företags attraktivitet, och det är också ett högt prioriterat område i Holmen. 
 
- Inom Holmen finns möjligheter att utvecklas på flera sätt, framför allt genom fördjupning och breddning av kompetenser. Här ger vi tydliga mandat, alla medarbetare kan bidra till lösningar. Vi uppmuntrar självklart också till intern rörlighet, berättar Gunilla.  
 
- Vi har systematiskt satsat på att utveckla vårt ledarskap. Vi vill att alla våra ledare ska känna sig trygga och ha rätt förutsättningar att leda. Ett bra ledarskap gör också att medarbetare trivs bättre. De strategiska satsningar vi gjort på ledarskapsutbildningar har visat sig ge resultat även långt efteråt, så för att skapa ett hållbart ledarskap krävs också uthållighet och kontinuitet, konstaterar Gunilla.  
 

Holmens arbetsgivarvarumärke

Vårt arbetsgivarvarumärke byggs inifrån och ut, det är våra egna medarbetare som är beviset på att vi lyckas. För att vi ska kunna attrahera nya kollegor som vill växa med oss krävs också att vi kommunicerar och delar med oss av våra styrkor och allt som Holmen har att erbjuda. Att vi uppmärksammas på flera sätt stärker oss i vårt fortsatta arbete, avlutar Gunilla.  
 
 
Sveriges Bästa Arbetsgivare 
Utmärkelsen syftar till att hjälpa och leda Sveriges studenter och Young Professionals att hitta sin nästa arbetsgivare och uppmärksamma de företag som har ett framgångsrikt employer branding-arbete. 
 
Resultatet grundar sig på en enkätundersökning riktat till ett antal av Holmens medarbetare under juni/juli 2022.  
 
Holmen placerar sig på plats 9 i kategorien Stora företag.  
 
Läs mer om Sveriges bästa arbetsgivare