Ägarstruktur per
2022-03-31

Antal A-aktier

Antal B-aktier

% aktier

% av röster

L E Lundbergföretagen 33 244 000 22 000 000 34,1 62,3
Kempestiftelserna 9 740 000 2 260 000 7,4 17,5
Carnegie Fonder (Sverige)   7 042 064 4,3 1,2
SEB Fonder   5 923 882 3,7 1,0
Norges Bank   5 816 386 3,6 1,0
Alecta   3 750 000 2,3 0,7
Swedbank Robur Fonder   3 605 248 2,2 0,6
Nordea Fonder   3 577 136 2,2 0,6
Vanguard (USA)   2 906 492 1,8 0,5
BlackRock   2 536 184 1,6 0,4
Delsumma  42 984 000 59 417 392 63,2 86,0
Övriga*  2 262 468  57 261 825 36,8  14,0
Summa  45 246 468 116 679 217  100,0  100,0
Andel utländskt ägande      21,2 6,3
* Exkl. återköpta B-aktier av Holmen.        
Innehavsklasser, 
antal aktier   
    Antal aktieägare %-andel av aktier
1 - 1 000     44 594 4
1 001 - 100 000     3 648 10
100 001 -       71 86
Summa     48 313 100

Holmen hade totalt 48 313 aktieägare den 31 mars 2022.