Ägarstruktur per
2022-10-31

Antal A-aktier

Antal B-aktier

% aktier

% av röster

L E Lundbergföretagen 33 244 000 22 000 000 34,1 62,3
Kempestiftelserna 9 740 000 2 260 000 7,4 17,5
Norges Bank   7 360 850 4,5 1,3
SEB Fonder   4 035 644 2,5 0,7
BlackRock   3 943 267 2,4 0,7
Handelsbanken Fonder   3 537 280 2,2 0,6
Carnegie Fonder (Sverige)   3 322 461 2,1 0,6
Vanguard (USA)   3 277 899 2,0 0,6
Nordea Fonder   2 561 871 1,6 0,5
Swedbank Robur Fonder   1 928 919 1,2 0,3
Delsumma  42 984 000 54 228 191 60,0 85,0
Övriga*  2 262 468  62 527 019 40,0  15,0
Summa  45 246 468 116 755 210  100,0  100,0
Andel utländskt ägande      27,6 8,1
* Exkl. återköpta B-aktier av Holmen.        
Innehavsklasser, 
antal aktier   
    Antal aktieägare %-andel av aktier
1 - 1 000     46 622 4
1 001 - 100 000     3 691 11
100 001 -       78 85
Summa     50 391 100

Holmen hade totalt 50 391 aktieägare den 31 oktober2022.