Ägarstruktur per
2021-03-31

Antal A-aktier

Antal B-aktier

% aktier

% av röster

L E Lundbergföretagen 33 244 000 22 000 000 34,1 62,3
Kempestiftelserna 9 740 000 2 260 000 7,4 17,5
Carnegie Fonder (Sverige)   8 505 000 5,3 1,5
SEB Fonder   7 091 417 4,4 1,2
Alecta   4 500 000 2,8 0,8
Swedbank Robur Fonder   3 738 658 2,3 0,7
Nordea Fonder   3 717 073 2,3 0,7
Vanguard (USA)   2 311 024 1,4 0,4
BlackRock   2 179 617 1,3 0,4
Länsförsäkringar   2 159 128 1,3 0,4
Delsumma  42 984 000 58 461 917  62,6 85,8
Övriga*  2 262 468  58 217 300 37,4  14,2
Summa  45 246 468 116 679 217  100,0  100,0
Andel utländskt ägande      18,0 5,3
* Exkl. återköpta B-aktier av Holmen.        
Innehavsklasser, 
antal aktier   
    Antal aktieägare %-andel av aktier
1 - 1 000     44 778 4
1 001 - 100 000     3 918 11
100 001 -       78 85
Summa     48 774 100

Holmen hade totalt 48 774 aktieägare den 31 mars 2021.