Ägarstruktur per
2020-04-30

Antal A-aktier

Antal B-aktier

% aktier

% av röster

L E Lundbergföretagen 33 244 000 22 000 000 34,1 62,3
Kempestiftelserna 9 740 000 2 260 000 7,4 17,5
Carnegie Fonder (Sverige)   8 555 000 5,3 1,5
SEB Fonder   6 474 935 4,0 1,1
Alecta   4 500 000 2,8 0,8
Nordea Fonder   4 225 561 2,6 0,7
Vanguard (USA)   2 907 775 1,8 0,5
Swedbank Robur Fonder   2 856 661 1,8 0,5
Norges Bank   2 060 029 1,3 0,4
Lannebo Fonder   2 051 542 1,3 0,4
Delsumma  42 984 000 57 891 503 62,3 85,7
Övriga*  2 262 468  58 787 714 37,7  14,3
Summa  45 246 468 116 679 217  100,0  100,0
Andel utländskt ägande      17,7 5,4
* Exkl. återköpta B-aktier av Holmen.        
Innehavsklasser, 
antal aktier   
    Antal aktieägare %-andel av aktier
1 - 1 000     40 776 4
1 001 - 100 000     3 944 10
100 001 -       80 86
Summa     44 800 100

Holmen hade totalt 44 800 aktieägare den 31 mars 2020.