Ägarstruktur per
2022-05-31

Antal A-aktier

Antal B-aktier

% aktier

% av röster

L E Lundbergföretagen 33 244 000 22 000 000 34,1 62,3
Kempestiftelserna 9 740 000 2 260 000 7,4 17,5
Norges Bank   6 360 850 3,9 1,1
SEB Fonder   4 512 575 2,8 0,8
Carnegie Fonder (Sverige)   3 945 225 2,4 0,7
Swedbank Robur Fonder   3 441 732 2,1 0,6
Nordea Fonder   3 361 677 2,1 0,6
BlackRock   3 097 983 1,9 0,5
Vanguard (USA)   2 952 199 1,8 0,5
Alecta   2 650 000 1,6 0,5
Delsumma  42 984 000 54 582 241 60,3 85,1
Övriga*  2 262 468  62 096 976 39,7  14,9
Summa  45 246 468 116 679 217  100,0  100,0
Andel utländskt ägande      25,3 7,4
* Exkl. återköpta B-aktier av Holmen.        
Innehavsklasser, 
antal aktier   
    Antal aktieägare %-andel av aktier
1 - 1 000     45 334 4
1 001 - 100 000     3 655 10
100 001 -       76 86
Summa     49 065 100

Holmen hade totalt 49 065 aktieägare den 31 maj 2022.