Ägarstruktur per
2024-04-30

Antal A-aktier

Antal B-aktier

% aktier

% av röster

L E Lundbergföretagen 33 244 000 22 000 000 34,7 62,6
Norges Bank   12 404 883 7,8 2,2
Kempestiftelserna 9 740 000 2 260 000 7,5 17,6
BlackRock   3 574 134 2,2 0,6
Swedbank Robur Fonder   3 559 579 2,2 0,6
Carnegie Fonder (Sverige)   3 428 000 2,2 0,6
SEB Fonder   3 120 525 2,0 0,6
Vanguard (USA)   3 074 112 1,9 0,5
Handelsbanken Fonder   2 547 032 1,6 0,4
Amundi   1 718 900 1,1 0,3
Delsumma  42 984 000 57 687 165 63,2 86,1
Övriga*  2 262 468  56 228 722 36,8  13,9
Summa  45 246 468 113 975 887  100,0  100,0
Andel utländskt ägande      26,5 7,7
* Exkl. återköpta B-aktier av Holmen.        
Innehavsklasser, 
antal aktier   
    Antal aktieägare %-andel av aktier
1 - 1 000     47 672 4
1 001 - 100 000     3 783 11
100 001 -       89 85
Summa     51 544 100

Holmen hade totalt 51 544 aktieägare den 30 april 2024.