Vår vindkraftproduktion

Som stor markägare har Holmen goda möjligheter att utveckla vårt markinnehav med vindkraftsetableringar på områden med bra vindförutsättningar – både i egen regi och i samarbete med andra aktörer.

Vindkraftparken Varsvik

På Holmens marker i Varsvik, nordväst om det egna pappersbruket i Hallstavik, ligger Upplands största vindkraftpark. Parken har uppförts i samarbete med investeringsfonden Eurofideme 2 och är med sina 17 kraftverk Upplands största. Området lämpar sig väl för produktion av vindenergi tack vare bra vindförutsättningar och närhet till nätanslutning.

  • Antal vindkraftverk: 17 st
  • Anläggningskostnad: 650 Mkr
  • Holmens andel i anläggningen: 50 %
  • Ungefärlig årsproduktion: 83 GWh
  • Byggår: 2014

Hållbarhet

Den hållbara vindkraften

Vid produktion av vindkraft är det endast de naturliga krafterna från vinden som tas tillvara. Inga fossila utsläpp och ingen klimatpåverkan.

Fakta om vindkraft

PRODUKTION

Pågående projekt

Här kan du läsa mer om våra pågående projekt inom vindkraft.

 

Pågående projekt