Tidig dialog om vindkraftsutbyggnad

Holmen utvecklar vindkraft på koncernens mark och vill gärna ge dig möjlighet att lämna synpunkter på eventuell vindkraftsutbyggnad innan projektering och tillståndsprocess påbörjas.

Tyck till!

Som ett led i Holmens arbete med att skapa en tidig dialog om vindkraftprojekt på våra marker publicerar vi kartor som visar vindområden. Vindområden är områden där förutsättningar kan finnas för en vindkraftsetablering, men där projektering inte har inletts. 

Du har här möjlighet att lämna dina synpunkter redan innan Holmen har tecknat avtal med en projektör och innan den lagstadgade tillståndsprocessen för att bygga vindkraft har kommit igång. Synpunkterna sammanställs av Holmen till projektören i de fall projektering blir aktuellt. 


Kontakt

För att lämna dina synpunkter för aktuellt vindområde, skicka ett e-mail med ditt namn, adress, e-post och dina synpunkter till maria.hedqvist@holmen.com. Ange vindkraftsområde från kartan nedan för det område du vill lämna synpunkter på.

Kartor

I kartorna nedan visas områden där projektering pågår samt vem som är projektör.

Har du synpunkter på dessa projekt ska du vända dig till det bolag som är projektansvarigt, se respektive karta.

För närvarande har vi inga etableringsområden för tidiga samråd.

Pågående och driftsatta projekt norra Norrland (pdf)

Pågående och driftsatta projekt södra Norrland (pdf)

Pågående och driftsatta projekt Svealand (pdf)

Pågående och driftsatta projekt Götaland (pdf)