Täkten ligger på fastigheten Pålböle 5:1 i Umeå kommun. Höjden mellan Hällängestjärnen, Hällänget och Hemsjön, ca 1 km norr om Degersjön, täktområdet sträcker från denna höjd och ner längs dess södra sluttning. 

Projektkarta

 

Bakgrund och behov

Umeå och regionen är mycket expansiv. Ett stort antal detaljplaner har antagits de sista åren. Därtill finns flera infrastrukturprojekt, bland annat Norrbotniabanan, och upprustning av E4:an norr om staden. I närregionen finns även ett flertal samhällen med både allmänna och enskilda vägar som behöver underhållas och rustas upp. Även Holmen Skog AB har många mil skogsbilväg i området som behöver utvecklas och underhållas.