Den planerade täkten ligger ca 6 km sydväst om Gnesta tätort, på fastigheten Lundby 2:1, i Gnesta kommun. Täkten är lokaliserad till ett höjdområde, mellan byarna Hällesta och Tängslinge.

Projektkarta

imagew337.png

Bakgrund och behov

Gnesta kommun med tillhörande infrastruktur, skogsbilvägar samt utveckling av byggrätter kommer över tid att ha ett stort behov av bergprodukter. Det är en expansiv ort där det i framtiden händer mycket. Därutöver är det också angeläget att täkten kan täcka även eventuella större enstaka behov som kan uppstå, exempelvis för större vägombyggnader, eller andra liknande projekt.