Täkten ligger på fastigheten Dunkers-Ökna 1:5, i Flens kommun. Lokaliserad till en bergsrygg, sydöst om Björndammen och som utgör fortsättning till det område som sedan lång tid utnyttjats för husbehovstäkt.

Projektkarta

imageiyx8d.png

Bakgrund och behov

Huvudsakliga syftet med täkten är att i första hand täcka det lokala normala behovet av bergkrossprodukter för Flens kommun och närregionen, samt vägar och andra allmänna ändamål. Även ett stort behov av material för underhåll av skogsbilvägar finns. Därutöver är det också angeläget att täkten kan täcka även eventuella större enstaka behov som kan uppstå, exempelvis för större vägombyggnader, eller andra liknande projekt.