Den planerade täkten ligger på fastigheten Gideå 1:49, i Örnsköldsviks kommun. Området ligger 2 km sydost om Pålsjön längs Rengårdsbergets södra sluttning.

Projektkarta

image3wt1.png

Bakgrund och behov

Det huvudsakliga syftet med täkten är att tillgodose Holmen Skog ABs interna behov av vägballast. Det finns även allmänna och enskilda vägar i närområdet som är i behov av upprustning och underhåll. Det finns även behov från den lokala industrin. I det fall Bursjöliden Vind AB erhåller tillstånd för byggandet av vindpark uppstår för detta ändamål ett stort behov av bergprodukter.