Den planerade täkten ligger på fastigheten Bäcknäs 2:1 på Furubergets södra topps västra sluttning i Skellefteå kommun. Närmaste bebyggelse ligger i Bjurfors cirka 2 km öster om den planerade täkten.

Projektkarta

imagejgcbg.png

Bakgrund och behov

Huvudsakliga syftet med täkten är att underhålla och utveckla Holmens egna skogsbilvägar i området. Ett behov som har ökat markant sedan förvärvet av Martinsson i Bygdsiljum. Det finns även allmänna och enskilda vägar i närområdet som är i behov av upprustning och underhåll. Verksamheten ska även kunna försörja ett eventuellt byggande av vindparken i Blisterliden.