image4nlb.png

 

Holmen skapar en hållbar framtid och bergprodukter har en viktig del i detta arbete.

Det är av stor vikt att finna platser som motsvarar högt ställda krav gällande lämpliga förutsättningar för markanvändning likväl som rätt geologiska förutsättningar.