Bergtäkten Nya Risliden ligger nordväst om Burträsk i Skellefteå kommun, i anslutning till Blåbergslidens vindkraftspark. Här erbjuder vi material i de vanligast förekommande fraktionerna av förstärkningslager, bärlager, slitlager och material för halkbekämpning för omgående leverans. Råmaterialet utvinns och förädlas i täkten.

Uppgifter om priser och kvaliteter lämnas vid kontakt. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.