Bergtäkten Kågarbol ligger söder om Almunge i Uppsala kommun, i anslutning till väg 273. Här erbjuder vi material i de vanligast förekommande fraktionerna av förstärkningslager, bärlager och slitlager, för omgående leverans från och med hösten 2023. Råmaterialet utvinns och förädlas i täkten.

Uppgifter om priser och kvaliteter lämnas vid kontakt. Du hittar kontaktuppgifter längre ner på sidan.