Bergtäkten Högsmyrliden ligger mellan Vindeln och Botsmark, i anslutning till väg 620, i Umeå kommun. Här erbjuder vi material i de vanligast förekommande fraktionerna av förstärkningslager, bärlager och slitlager för omgående leverans. Råmaterialet utvinns och förädlas i täkten.

Uppgifter om priser och kvaliteter lämnas vid kontakt. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

blobid1.jpg