Bergtäkten Grundsjö ligger norr om Rossön i Strömsunds kommun. Täkten ligger i anslutning till Engtjärnsvägen och den mest närliggande större vägen är 993. Här erbjuder vi material i de vanligast förekommande fraktionerna av förstärkningslager, bärlager och slitlager för omgående leverans. Råmaterialet utvinns och förädlas i täkten.

Uppgifter om priser och kvaliteter lämnas vid kontakt. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

blobid1.jpg