Butiksanpassat limträ

Holmens butiksanpassade limträsortiment har tagits fram för att underlätta både för byggvaruhandeln och dess kunder. Sortimentet har anpassats speciellt för byggvaruhandelns kunder och utgörs av de dimensioner och längder som är de vanligast efterfrågade. Självklart är samtliga produkter i sortimentet baserade på kvalitetsråvaran från de norrländska skogarna som omger Holmens produktionsanläggningar i Västerbotten. 

Limträbalk standardlängd:

Beskrivning Längd Minsta försäljningsenhet
Limträ, Furu, NTR B, 90x90, GL28h, LGB, L:03000 3000 10 st
Limträ, Furu, NTR B, 115x115, GL28h, LGB, L:03000 3000 10 st
Limträ, Gran, 42x180, GL28cs, LGB, L:04000 4000 5 st
Limträ, Gran, 42x180, GL28cs, LGB, L:06000 6000 5 st
Limträ, Gran, 42x180, GL28cs, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 42x225, GL28cs, LGB, L:04000 4000 5 st
Limträ, Gran, 42x225, GL28cs, LGB, L:06000 6000 5 st
Limträ, Gran, 42x225, GL28cs, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 42x270, GL28cs, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 56x225, GL28cs, LGB, L:04000 4000 5 st
Limträ, Gran, 56x225, GL28cs, LGB, L:06000 6000 5 st
Limträ, Gran, 56x225, GL28cs, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 56x270, GL28cs, LGB, L:04000 4000 5 st
Limträ, Gran, 56x270, GL28cs, LGB, L:06000 6000 5 st
Limträ, Gran, 56x270, GL28cs, LGB, L:08000 8000 5 st
Limträ, Gran, 56x270, GL28cs, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 66x315, GL28cs, LGB, L:04000 4000 5 st
Limträ, Gran, 66x315, GL28cs, LGB, L:06000 6000 5 st
Limträ, Gran, 66x315, GL28cs, LGB, L:08000 8000 5 st
Limträ, Gran, 66x315, GL28cs, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 90x90, GL28h, LGB, L:03000 3000 10 st
Limträ, Gran, 90x90, GL28h, LGB, L:05000 5000 10 st
Limträ, Gran, 90x90, GL28h, LGB, L:12050 12050 10 st
Limträ, Gran, 90x225, GL30c, LGB, L:04000 4000 5 st
Limträ, Gran, 90x225, GL30c, LGB, L:06000 6000 5 st
Limträ, Gran, 90x225, GL30c, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 90x270, GL30c, LGB, L:04000 4000 5 st
Limträ, Gran, 90x270, GL30c, LGB, L:06000 6000 5 st
Limträ, Gran, 90x270, GL30c, LGB, L:08000 8000 5 st
Limträ, Gran, 90x270, GL30c, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 90x315, GL30c, LGB, L:04000 4000 5 st
Limträ, Gran, 90x315, GL30c, LGB, L:06000 6000 5 st
Limträ, Gran, 90x315, GL30c, LGB, L:08000 8000 5 st
Limträ, Gran, 90x315, GL30c, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 90x360, GL30c, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 90x405, GL30c, LGB, L:06000 6000 5 st
Limträ, Gran, 90x405, GL30c, LGB, L:08000 8000 5 st
Limträ, Gran, 90x405, GL30c, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 115x115, GL30h, LGB, L:03000 3000 10 st
Limträ, Gran, 115x115, GL30h, LGB, L:05000 5000 10 st
Limträ, Gran, 115x115, GL30h, LGB, L:12050 12050 10 st
Limträ, Gran, 115x225, GL30c, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 115x270, GL30c, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 115x315, GL30c, LGB, L:06000 6000 5 st
Limträ, Gran, 115x315, GL30c, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 115x405, GL30c, LGB, L:06000 6000 5 st
Limträ, Gran, 115x405, GL30c, LGB, L:08000 8000 5 st
Limträ, Gran, 115x405, GL30c, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 115x405, GL30c, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 115x495, GL30c, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 115x630, GL30c, LGB, L:12050 12050 4 st
Limträ, Gran, 140x135, GL30c, LGB, L:12050 12050 8 st
Limträ, Gran, 140x225, GL30c, LGB, L:12050 12050 4 st
Limträ, Gran, 140x315, GL30c, LGB, L:12050 12050 4 st
Limträ, Gran, 140x360, GL30c, LGB, L:12050 12050 4 st
Limträ, Gran, 140x405, GL30c, LGB, L:12050 12050 4 st
Limträ, Furu, NTR B, 70x70, Ej klass, LGB, L:03000 3000 25 st
Limträ, Furu, NTR B, 90x90, GL28h, LGB, L:12050 12050 10 st
Limträ, Furu, NTR B, 90x200, GL28h, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Furu, NTR B, 90x300, GL28h, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Furu, NTR B, 115x115, GL28h, LGB, L:12050 12050 10 st
Limträ, Furu, NTR B, 115x300, GL28h, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Furu, NTR B, 115x400, GL28h, LGB, L:12050 12050 4 st
Limträ, Gran, 45x270, GL28cs, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 45x315, GL28cs, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 45x360, GL28cs, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 45x405, GL26csMB, LGB, L:12050 12050 5 st
 

Impregnerat limträ

Det vanligaste användningsområdet för impregnerat limträ är när det behövs kraftigare dimensioner i utomhusprojekt. Det kan till exempel handla om en rejäl limträpelare, som harmoniserar med övriga delar i en riktigt stor altan. Dessutom kan limträbalk användas som grövre bärlinor i en altan. Impregnerat limträ erbjuds i större dimensioner än andra impregnerade produkter och är en rejäl produkt som har mindre tendens att spricka. Holmen limträbalk och pelare erbjuds i impregneringsklassen NTRB.   

 

Exaktkapad lagerbalk

Holmen erbjuder marknadens bredaste sortiment inom exaktkapad lagerbalk. De exaktkapade balkarna i limträ används främst när de produkter som finns i det butiksanpassade lagersortimentet av någon anledning inte anses lämplig. Det kan till exempel vara när de längder som efterfrågas skulle kräva för mycket kapning och spill. Dessutom är det vanligt att välja exaktkapad lagerbalk vid grövre dimensioner som gör att det är svårt själv kapa balken till rätt längd. Holmens avtalskunder inom byggvaruhandeln finns en väl upparbetad leveransplan, som säkerställer 1-2 leveranser varje vecka. 

Kapad lagerbalk

Beskrivning Längd Minsta försäljningsenhet
Limträ, Furu, NTR B, 90x90, GL28h, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Furu, NTR B, 90x200, GL28h, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Furu, NTR B, 90x300, GL28h, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Furu, NTR B, 115x115, GL28h, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Furu, NTR B, 115x300, GL28h, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Furu, NTR B, 115x400, GL28h, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 42x180, GL28cs, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 42x225, GL28cs, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 42x270, GL28cs, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 45x220, GL28cs, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 0-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 45x270, GL28cs, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 0-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 45x315, GL28cs, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 0-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 45x360, GL28cs, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 0-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 45x405, GL26csMB, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 0-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 56x225, GL28cs, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 56x270, GL28cs, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 66x315, GL28cs, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 90x90, GL28h, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 90x180, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 90x225, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 90x270, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 90x315, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 90x360, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 90x405, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 90x450, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 115x115, GL30h, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 115x180, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 115x225, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 115x270, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 115x315, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 115x360, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 115x405, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 115x450, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 115x495, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 12050mm 1 st
Limträ, Gran, 115x630, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 140x135, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 140x225, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 140x270, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 140x315, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 140x360, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 140x405, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 165x165, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st
Limträ, Gran, 165x315, GL30c, KLGB, L=%KLSL Kapas till rätt längd 2000-12050mm 1 st

Certifieringar

 

Montering av limträ

Pelare i stolpsko 

En stolpsko används för ingjutning i betong som infästning av stolpar för till exempel staket, pergola och carport. 

 imageeor9e.png

Balk-balk 

En balksko används vid anslutning av balkar i samma plan och vid anslutning mellan pelare och balk. Montage sker med ankarspik eller ankarskruv samt lång träskruv. 

  imageyjzr9.png

Pelare-balk 

En hålplåt används vanligtvis vid balk och takkonstruktioner, som infästning mellan pelare 

image1vmjp.png

Fler typer av infästningar och hur de utförs på bästa sätt (t ex dolda infästningar som inlimmad skruv eller inslitsade plåtar) hittar du i Limträhandboken.

Hantering och underhåll

Hantering av limträ kräver kan på ett avgörande sätt påverka både konstruktionens utformning och projektets ekonomi och planering. För att skyddas mot nederbörd och smuts under transport, lagring och montering levereras limträelementen emballerade i plastfilm eller papper, buntvis eller var för sig. 

Om limträ blivit fuktigt måste det ges möjlighet att torka ut långsamt för att motverka uppkomst av sprickor. Viss sprickbildning måste accepteras på grund av den uttorkning som limträet utsätts för under byggnadens första år. 

 • Skydda limträ utomhus med t ex presenningar och lägg det på rena reglar som är minst 250 mm höga, för fullgod ventilation under presenningen. 
 • Se till att underlaget är torrt och plant, så att limträelementen inte slår sig eller skevbelastas. 
 • Lägg rena ströläkt mellan limträelementen och placera läkten lodrätt ovanför varandra. 
 • Undvik långvarig lagring utomhus på byggplatsen. 

Råd vid montage limträ 

 • Använd breda stroppar vid kranlyft och skydda limträelementens kanter med plåtvinklar eller annat kantskydd, för att undvika lyftmärken. 
 • Se till att arbetshandskar, stroppar och andra lyftdon är fria från smuts. 
 • Undvik att gå på ytor som ska vara synliga efter montage. 
 • Vidta nödvändiga åtgärder för att säkra stommen mot vind och andra påfrestningar under byggtiden. 
 • Fixera limträelementen i rätt läge till dess att vindfackverk eller motsvarande är monterade. 
 • Låt emballaget sitta kvar efter montering som skydd mot nedsmutsning under byggtiden. 

 

Ytbehandling och underhåll av limträ

Limträ som exponeras för väder och vind behöver en ytbehandling med efterföljande underhåll för att behålla sina ursprungliga egenskaper i ytskiktet. Lämplig ytbehandling skyddar träet från upptorkning och uttorkning, som annars gör att det finns risk för deformationer och sprickbildning. Vilken typ av ytbehandling som är lämplig beror på de yttre förutsättningarna. 

 

 • Är konstruktionen utsatt för nederbörd? 
 • Direkt solbelysning? 
 • Mekaniskt slitage? 

Limträ i normalfuktiga inomhusmiljöer kräver endast ytbehandling om det av estetiska skäl ska ges en annan kulör än sina naturliga. Obehandlat trä som exponeras utomhus får med tiden den sammetsgrå yta som är typisk för gamla timmerhus. De dominerande faktorerna i samband med väderpåverkan är solstrålningens UV-strålar och regn. Växlingar mellan regn och solsken innebär stora påfrestningar för en oskyddad träkonstruktion. Det finns några åtgärder som motverkar sprickbildning i träet: 

 • Förhindra nedfuktning genom skyddande konstruktionslösningar. 
 • Skydda konstruktionen mot direkt solbelysning. 
 • Lämplig ytbehandling för att försvåra upptagning och avgivning av fukt. 

Limträelement som har exponerat ändträ och översidor bör om möjligt förses med en ventilerad inklädnad. Om det inte är möjligt ska ytorna behandlas så att uppfuktning och uttorkning sker långsamt. 

 

Drift, underhåll och hantering av limträ 

I dessa publikationer av Svenskt Trä hittar du mer information om korrekt underhåll och hantering av limträet och kan även läsa mer om ytbehandling, underhållsplanering, underhållsbesiktning samt underhållsmålning. 

Drift och underhåll av limträYtbehandling, underhållsplanering, underhåll. Ladda ned PDF

image7nrkb.png

 

Hantera limträ rättBeställning, hantering och lagringLadda ner PDF

imageb660f.png

För ännu mer information ladda ner Limträhandboken eller kontakta oss. 

 

Dimensioneringshjälp

Gör det själv via dimensioneringsverktyget 

Dimensioneringsverktyget på Byggbeskrivningar.se gör det riktigt enkelt att dimensionera med Holmens pelare och balkar i limträ, både för proffs, amatörer och alla däremellan.   

Dimensioneringshjälp för icke återförsäljare 

Kanske är det så att dimensioneringsverktyget inte gav alla svar du behövde för att sätta igång, eller så vill du helt enkelt bara dubbelkolla så att dimensionerna blev rätt. Då är du välkommen att kontakta någon av våra närmaste återförsäljare för personlig rådgivning, så hjälper de dig vidare i ditt projekt! 

  

Dimensioneringshjälp för återförsäljare 

Är du återförsäljare? Då är du alltid välkommen att kontakta oss på Holmen om du behöver personlig service och rådgivning.